Hoe ziet het subsidieproces eruit?


Wilt u subsidie krijgen? Dan moet u subsidie aanvragen. Daarvoor zijn formulieren beschikbaar op deze website. Deze vindt u bij de subsidieregeling.

Vaststellingsonderzoek

Na afloop van het project of de activiteiten bent u in de meeste gevallen verplicht een vaststellingsverzoek in te dienen. Dit doet u door een eindrapportage in te leveren. Afhankelijk van de hoogte van de toegekende subsidie stuurt u ons ook een financiële verantwoording. Daarmee legt u verantwoording af over uw project. Dit noemen wij het vaststellingsverzoek.

Wij beoordelen dit vaststellingsverzoek en stellen de subsidie daarna vast op een bepaald bedrag. Daarbij telt welke afspraken gemaakt zijn en welke resultaten zijn behaald. Soms, bij subsidies beneden een bepaald bedrag, wordt de subsidie gelijktijdig verleend én vastgesteld. Dan is een verantwoording na afloop niet nodig.