Steekproeven


We controleren of de subsidies goed worden besteed. Bij subsidies tot € 125.000 doen we achteraf willekeurig steekproeven. Dit doen we om te kijken of het geld rechtmatig en doelmatig is uitgegeven.

Bij de subsidies van arrangement 1 (minder dan € 25.000) wordt bij 1 op de 10 gevallen gecontroleerd. Bij de subsidies van arrangement 2 (€ 25.000 - € 125.000) wordt 1 op de 5 aanvragen gecontroleerd. Deze controles moeten binnen de vaststellingstermijn van 22 weken uitgevoerd worden.

De steekproeven hebben als doel verkeerd gebruik van subsidiegeld tegen te gaan. Daarom is het belangrijk dat ontvangers van subsidies bewijs bewaren. Uit dit bewijs moet blijken dat de gesubsidieerde activiteiten zijn uitgevoerd voor minimaal de hoogte van het subsidiebedrag.