Bezwaar en beroep


Bent u het niet eens met ons besluit op uw subsidieaanvraag? Het is mogelijk om met ons hierover in gesprek te gaan. U kunt ook bezwaar maken of in beroep gaan.

Bezwaar indienen

Richt uw bezwaren schriftelijk aan het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe. Dit heet een bezwaarschrift. Is uw bezwaarschrift gegrond en ontvankelijk? Dan krijgt u een uitnodiging om het tijdens een hoorzitting toe te lichten. Tijdens een hoorzitting worden u, én het provinciebestuur, gehoord door een onafhankelijke bezwarencommissie.

Na de hoorzitting adviseert deze commissie de Gedeputeerde Staten. Het provinciebestuur bekijkt de zaak dan opnieuw en neemt een besluit. Hierbij houdt het bestuur rekening met het advies van de bezwarencommissie. Als het college afwijkt van dat advies wordt de reden daarvan aangegeven.

In beroep

Bent u het daarna nog niet eens met het besluit? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank in Assen, sector bestuursrecht. Dit staat ook in de brief van Gedeputeerde Staten waarin de beslissing (de beschikking) op het bezwaarschrift duidelijk wordt gemaakt.

Houd er rekening mee dat uw bezwaarschrift op tijd door de provincie wordt ontvangen. Het moet binnen zes weken na verzending van de beschikking binnen zijn.

Informeel gesprek

Het is mogelijk dat u wordt uitgenodigd voor een informeel gesprek. Het onderwerp van het gesprek is uw ingediende bezwaarschrift. Wilt u dit liever niet? Of leidt dat gesprek niet tot een gewenst resultaat? Dan kunt u altijd nog naar de hoor- en adviescommissie gaan. Dat kan alleen als uw bezwaarschrift gegrond en ontvankelijk is.

Samen een oplossing vinden

De provincie Drenthe vindt het belangrijk dat problemen worden opgelost. Juridische procedures leiden niet altijd tot de oplossing van problemen. Daarom proberen wij vaak om er samen, in onderling overleg, uit te komen. Een juridische procedure is dan niet meer nodig. U bent niet verplicht om deze andere weg te volgen.