Dwangsom


Heeft u subsidie aangevraagd bij de provincie Drenthe? Dan heeft u recht op een besluit binnen een bepaalde tijd. Als wij u niet op tijd informeren, kunt u soms recht hebben op een vergoeding (dwangsom).

Is de uiterste beslistermijn verstreken zonder dat wij een besluit hebben genomen? Dan kunt u ons een brief sturen waarin u vraagt om een dwangsom. Wij hebben dan twee weken de tijd om u alsnog te informeren.

In beroep en uitbetaling

Heeft u daarna nog geen beslissing van ons ontvangen? Dan heeft u recht op uitbetaling van een dwangsom voor elke dag dat de beslistermijn overschreden wordt. De dwangsom  loopt maximaal 42 dagen en bedraagt maximaal € 1.260. Bovendien kunt u na de twee weken in beroep gaan bij de rechtbank tegen het wegblijven van onze beslissing.


Zie ook