Voortgangsrapportage


Bij een subsidie voor een langere periode hoort soms een tussentijdse verantwoording. De ontvanger van de subsidie dient dan een voortgangsrapportage in.

Dit kan met een voortgangsrapportage. In de beschikking kunt u teruglezen wat wij van u willen weten over de voortgang.

Bij sommige regelingen wordt gebruik gemaakt van een standaard formulier. U kunt dit formulier vinden bij de informatie over de uitvoeringsregeling op deze website.

Deze verantwoording moet u zelf goed regelen. Als u te laat bent, kan dat gevolgen hebben voor de hoogte van uw subsidie(voorschot).

Na ontvangst van de voortgangsrapportage controleren wij of wij deze op tijd hebben ontvangen en of alle vereiste stukken zijn toegevoegd.

Het kan zijn dat de uitkering van een voorschot gekoppeld is aan de voortgangsrapportage: toont u aan dat alles op schema ligt? Dan krijgt u het voorschot. Maar blijkt dat de voortgang van uw project of activiteiten niet voldoende is? Dan nemen wij hierover contact met u op.