Vlot en veilig naar Smilde, Norg en Kloosterveen


Waarom zijn deze plannen nodig?

Dagelijks rijdt er veel verkeer over de Norgerbrug in Bovensmilde en langs de N371 bij Kloosterveen. De brug voldoet niet langer aan de huidige inrichtingseisen. Daarom bouwen we een nieuwe bredere brug. Even verderop in Assen ligt de woonwijk Kloosterveen. Deze wijk breidt de komende jaren uit. Hierdoor neemt het aantal auto’s, fietsers en gebruikers van het openbaar vervoer toe. Om al dit nieuwe verkeer vlot en veilig de wijk in en uit te laten gaan, maken we een nieuwe hoofdaansluiting en passen we de Balkenweg (N371) aan.

Ontwerp Norgerbrug

Voor de nieuwe Norgerbrug in Bovensmilde is een ontwerp gekozen.

Over de plannen

De provincie Drenthe, gemeente Midden-Drenthe en gemeente Assen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de plannen rondom de Norgerbrug en de N371 bij Kloosterveen. Bij het verder uitwerken van de plannen vragen we advies van bewoners.

Planning Norgerbrug

Graag horen we uw wensen en ideeën! Wij vinden het als provincie belangrijk dat zoveel mogelijk belanghebbenden uit de omgeving Norgerbrug een kans krijgen mee te denken en te praten over de nieuwe brug.

Meedenken en meepraten

Om dit zo goed mogelijk te doen, hebben wij een werkgroep Norgerbrug opgericht. Belangstellenden die zich hebben aangemeld voor deze werkgroep krijgen een uitnodiging voor vervolgbijeenkomsten. Wilt u meer informatie over de werkgroep? Neem dan contact op via post@drenthe.nl of via 0592-365555.

Blijf op de hoogte

Op deze webpagina volgt regelmatig nieuws over de meedenksessies.

Wij hebben reacties van omwonenden verzameld op het ontwerp voor de Norgerbrug. Onze verkeersdeskundigen passen desgewenst het ontwerp hier op aan. De eventuele wijzigingen op het ontwerp zijn digitaal gepresenteerd via deze website en inhoudelijk besproken met de werkgroep Norgerbrug.

De eventuele wijzigingen op het ontwerp zijn digitaal gepresenteerd via deze website en inhoudelijk besproken met de werkgroep Norgerbrug.

Het definitieve ontwerp wordt besproken in een bijeenkomst van 11 juli (17.30-21.00 uur bij Van der Valk in Assen) met omwonenden van de Norgerbrug. Het definitief ontwerp staat dan ook online. Ook kijken onze deskundigen in deze periode naar de wijze van uitvoering van het vervangen van de Norgerbrug.

Bewonersavond over het definitief ontwerp en uitvoering

Voorgenomen planning N371 en 3e hoofdontsluiting Kloosterveen

22 mei 2023: bewonersbijeenkomst Norgerbrug, N371 en Kloosterveen

We verzamelen reacties op de eerste schets en hebben meerdere bijeenkomsten van de werkgroep Kloosterveen georganiseerd. De eerstvolgende is op 22 november.

Januari 2024: Uitwerken schetsplan en onderzoeken

Medio 2024: Bewonersbijeenkomst Kloosterveen

Juni - augustus 2024: reacties verwerken tot voorlopig ontwerp

September 2024: Bewonersbijeenkomst Kloosterveen

2024: Vaststelling ontwerp/plan

2024-2025: Start planprocedure

2025: Nader onderzoek vergunningen

2025: Verlening vergunningen

2025: Voorbereiding uitvoering

2025: Bewonersbijeenkomst Kloosterveen

2025/2026: Start werkzaamheden

Contact Norgerbrug

Heeft u een vraag over de Norgerbrug? U kunt contact opnemen met Marjolein van der Hoek (omgevingsmanager) van de provincie Drenthe via het Klantcontactcentrum (0592) 36 55 55

Contact N371 - Kloosterveen

Heeft u een vraag over de plannen rondom de Norgerbrug en de N371 bij Kloosterveen? U kunt contact opnemen met projectleider Foppe Koen, telefoonnummer 0592 - 36 55 55 of mail naar post@drenthe.nl.