Vlot en veilig naar Smilde, Norg en Kloosterveen


Waarom zijn deze plannen nodig?

Dagelijks rijdt er veel verkeer over de Norgerbrug in Bovensmilde en langs de N371 bij Kloosterveen. De brug voldoet niet langer aan de huidige inrichtingseisen. Daarom bouwen we een nieuwe bredere brug. Even verderop in Assen ligt de woonwijk Kloosterveen. Deze wijk breidt de komende jaren uit. Hierdoor neemt het aantal auto’s, fietsers en gebruikers van het openbaar vervoer toe. Om al dit nieuwe verkeer vlot en veilig de wijk in en uit te laten gaan, maken we een nieuwe hoofdaansluiting en passen we de Balkenweg (N371) aan.

Ontwerp Norgerbrug

Voor de nieuwe Norgerbrug in Bovensmilde is een ontwerp gekozen.

Over de plannen

De provincie Drenthe, gemeente Midden-Drenthe en gemeente Assen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de plannen rondom de Norgerbrug en de N371 bij Kloosterveen. Bij het verder uitwerken van de plannen vragen we advies van bewoners.

Planning Norgerbrug

Graag horen we uw wensen en ideeën! Wij vinden het als provincie belangrijk dat zoveel mogelijk belanghebbenden uit de omgeving Norgerbrug een kans krijgen mee te denken en te praten over de nieuwe brug.

Meedenken en meepraten

Om dit zo goed mogelijk te doen, hebben wij een werkgroep Norgerbrug opgericht. Belangstellenden die zich hebben aangemeld voor deze werkgroep krijgen een uitnodiging voor een vervolgbijeenkomst na de bijeenkomst op 22 mei 2023. Wilt u ook graag meedenken en meepraten? Dit kan nog steeds via deze website. Vanaf 22 mei staan de schetsen online en kunt u hierop reageren tot 1 juni 2023. Geef uw mening en deel uw wensen en ideeën met ons. Uw input wordt meegenomen in het definitief ontwerp.

Blijf op de hoogte

Op deze webpagina volgt regelmatig nieuws over de meedenksessies.

Wij verzamelen alle reacties van omwonenden op het ontwerp voor de Norgerbrug. Onze verkeersdeskundigen passen desgewenst het ontwerp hier op aan.

De eventuele wijzigingen op het ontwerp worden digitaal gepresenteerd via deze website en inhoudelijk besproken met de werkgroep Norgerbrug.

De eventuele wijzigingen op het ontwerp worden digitaal gepresenteerd via deze website en inhoudelijk besproken met de werkgroep Norgerbrug.

Het definitieve ontwerp wordt besproken in een bijeenkomst van 11 juli (17.30-21.00 uur bij Van der Valk in Assen) met omwonenden van de Norgerbrug. Het definitief ontwerp staat dan ook online. Ook kijken onze deskundigen in deze periode naar de wijze van uitvoering van het vervangen van de Norgerbrug.

Bewonersavond over het definitief ontwerp en uitvoering

Voorjaar 2024: Uitvoering

Voorgenomen planning N371 en 3e hoofdontsluiting Kloosterveen

Juni 2023: verzamen reacties op eerste schets en bijeenkomst werkgroep Kloosterveen

2023: Uitwerken schetsplan en onderzoeken

2023: Bijeenkomst bewoners Kloosterveen

2024: Reacties verwerken tot voorlopig ontwerp

2024: Bijeenkomst bewoners Kloosterveen

Zomer 2024: Vaststellen ontwerp/plan

2024: Start Planprocedure

2024: Nader onderzoek vergunningen

2024: Verlening vergunningen

2025: voorbereiding uitvoering

2025: bijeenkomst bewoners Kloosterveen

Najaar 2025: start werkzaamheden