Plannen rondom Norgerbrug en N371 bij Kloosterveen


Er komt een nieuwe Norgerbrug in Bovensmilde. Ook worden de N371 en de aansluiting voor verkeer van en naar de wijk Kloosterveen in Assen aangepast. Dat staat in de plannen die de provincie Drenthe samen met de gemeenten Assen en Midden-Drenthe heeft ontwikkeld. Door de aanpassingen kunnen automobilisten en fietsers zich veilig en vlot verplaatsen, nu en in de toekomst. De komende tijd gaan de overheden in gesprek met omwonenden om de plannen verder vorm te geven.

Op de kaart zijn de aanpassingen te zien.

Nieuwe en bredere Norgerbrug

De Norgerbrug wordt als eerste aangepakt. Het is de bedoeling dat het verkeer bij de Norgerbrug en de N371 beter doorstroomt en dat de veiligheid verbetert. Er komt een nieuwe brug, die breder is. Een nieuwe rotonde op de aansluiting N371 (Hoofdweg) met de N373 (Norgervaart) zorgt voor een betere en veiligere doorstroming van het verkeer. Ook komt er een nieuwe veilige fietsoversteekplaats over de N373 en wordt de doodlopende weg heringericht. De werkzaamheden beginnen waarschijnlijk eind 2023 en duren naar verwachting een jaar.

Nieuwe hoofdontsluiting Kloosterveen

Het autoverkeer, maar ook het aantal fietsers en gebruikers van het openbaar vervoer, zal door de uitbreiding van de woonwijk Kloosterveen de komende jaren flink toenemen. Om te zorgen dat de woonwijk goed en veilig bereikbaar blijft, is een extra hoofdontsluiting nodig. Deze zogenaamde ‘derde hoofdontsluiting’ sluit – via een brug over de Drentse Hoofdvaart – aan op de N371. Om deze aansluiting goed vorm te kunnen geven, moet de N371 (Balkenweg) verlegd en verdubbeld worden. In verband met de verkeersveiligheid zal de fietsoversteek ter hoogte van de Polweg verdwijnen.

In een latere fase zal ook de eerste hoofdontsluiting bij de Kloosterrotonde aangepast worden. Dit is nodig, zodat verkeer goed kan blijven doorrijden en om de veiligheid van fietsers en voetgangers te waarborgen die hier oversteken naar Baggelhuizen. Hoe dit eruit komt te zien, moet nog verder onderzocht worden.

Knooppunt voor Openbaar Vervoer

Met het OVBureau Groningen Drenthe wordt verkend of er naast de derde hoofdontsluiting een Hub kan komen. Op deze Hub komen verschillende buslijnen samen en kunnen fietsers en automobilisten hun voertuig parkeren om een overstap te maken. De wens bestaat om dit ook het vertrekpunt te laten zijn voor een snelle bus (Q-liner) die rechtstreeks naar Groningen rijdt.

Vervolg

De plannen zijn voorgelegd aan de colleges van de gemeente Assen en Midden-Drenthe. In april wordt het schetsontwerp besproken in de gemeenteraad van Assen. De komende periode gaan de provincie en gemeenten met inwoners in gesprek om het schetsontwerp verder uit te werken. Daarom wordt er in mei een informatieavond voor omwonenden en belanghebbenden georganiseerd.