Nieuwe Norgerbrug: hoe komt die eruit te zien?


Voor de nieuwe Norgerbrug in Bovensmilde zijn drie ontwerpen gemaakt. Geïnteresseerden konden via deze website hun voorkeur voor het uiterlijk van de brug doorgeven. De voorkeur van de meeste mensen ging uit naar de variant die aangedragen is door omwonenden van de brug.

De ontwerpen zijn gemaakt door ingenieursbureau ipv Delft. Voor het maken van de ontwerpen zijn uitgangspunten geformuleerd die in elk ontwerp terug komen:

  • Verloop en maatvoering van wegen en fietspaden en de onderlinge aansluitingen
  • Brugtype (soort hefmechaniek), plaats van afsluitbomen en bruglichten en vorm van bediening (op afstand en lokaal)
  • Het uiterlijk van de nieuwe brug moet in het beeld passen van de huidige brug en omgeving

Gecombineerde variant

Deze variant is aangedragen door omwonenden van de Norgerbrug tijdens de bewonersbijeenkomst van 11 juli 2023. Deze variant combineert verschillende elementen uit beide ontwerpen. Het bevat onder andere een hogere muur, geklonken groen hekwerk, een toegangsgebouw met puntig dak en houten geleidewerk.