Wat onderzoeken we?


De provincie Drenthe wil op de N34 de verkeersveiligheid en de doorstroming bij verkeersplein Gieten verbeteren, met een betere verbinding voor het openbaar vervoer. Om tot goede oplossingen te komen doen we onderzoek naar een aantal verkeersmaatregelen tussen Annen en Gasselte en verkeersplein Gieten.

Milieueffectrapportage

De aanpak van de N34 en reconstructie van het verkeersplein Gieten heeft impact op de woon- en de leefomgeving. In 2023 en begin 2024 onderzoeken we wat de effecten zijn van een aantal verkeersoplossingen met een milieueffectrapportage (m.e.r.). Op basis van de uitkomsten werken we een voorkeursalternatief uit.

De verkeersoplossingen die worden onderzocht uit de Notitie Reikwijdte en Detailniveau zijn:

  1. Fly-over verkeersplein Gieten zonder verdubbeling
  2. Fly-over verkeersplein Gieten gecombineerd met één traject N34 verdubbelen
  3. Verschoven fly-over verkeersplein Gieten zonder verdubbeling
  4. Verschoven fly-over verkeersplein Gieten met één traject N34 verdubbelen

Om deze vier verkeersoplossingen goed te kunnen vergelijken, onderzoeken we in de m.e.r. ook het effect van een autonome situatie (niks doen), algeheel inhaalverbod, 2 x 1 (rijbaanscheiding met één rijstrook per rijrichting) en een volledige verdubbeling.

Lees hier de toelichting op de focus die is aangebracht in het onderzoek. Zie ook de Statenbrief (rechts op deze pagina).

Verkeersplein Gieten