Gladheidbestrijding


Het seizoen waarin de wegen glad kunnen worden loopt globaal van 15 oktober tot 15 april. Als weggebruiker houdt u daar in deze periode natuurlijk rekening mee als u de weg op gaat. Provincie Drenthe probeert de provinciale wegen onder winterse omstandigheden zo goed mogelijk begaanbaar te houden. Soms is het niet mogelijk om gladheid te voorkomen. In dat geval worden de gevolgen hiervan zoveel mogelijk beperkt. De provincie wil voor iedereen een optimale bereikbaarheid onder veilige omstandigheden.

Melding

Constateert u in Drenthe gladheid (of andere gebreken aan een doorgaande weg), neem dan contact op met de provincie Drenthe, tel. (0592) 36 55 55 (24 uur per dag).

Preventief strooien

Het streven is altijd om preventief te strooien. Dat is mogelijk als er sprake is van normale winterse omstandigheden. Alle wegen worden dan gestrooid voordat het glad wordt. Het kan voorkomen dat de weersomstandigheden zo extreem zijn dat het onmogelijk is alle wegen volledig sneeuw- of ijzelvrij te houden. In die gevallen worden eerst de hoofdwegen en fietspaden gestrooid en vervolgens de lokale wegen. Bepaalde wegen kunnen in deze extreme omstandigheden dus glad zijn.

Natzout

De provincie Drenthe hanteert de methode ‘natzout strooien', waarbij het zout voordat het op de weg wordt gestrooid, bevochtigd wordt. Het zout hecht hierdoor beter aan de weg en de dooiende werking wordt versneld. Zout helpt niet onmiddellijk, maar heeft tijd nodig om in te werken. Pas nadat er voldoende verkeer overheen is gegaan, mengt het zout zich met ijzel of sneeuw. Houdt daar rekening mee als weggebruiker.

Feiten en cijfers gladheidsbestrijding

Hoeveel zout heeft de provincie in voorraad? Hoe vaak rijden de strooiauto's uit in een gemiddelde winter en hoeveel kilometers weg beheert de provincie eigenlijk?

Veilig op weg in de winter

Winterse omstandigheden vragen van u als weggebruiker een aangepast gedrag in het verkeer. Vaak kunt u een verandering in de weersomstandigheden zien aankomen. Let goed op de weersverwachting. Houd ook de regionale omroep goed in de gaten: die speelt adequaat in op de actuele situatie in de directe omgeving. Ga bij slechte weersomstandigheden eerder van huis dan u gewend bent. Doe dat niet alleen om de ruiten te ontdooien, maar ook om met een iets lagere snelheid naar de plaats van bestemming te reizen. Overweeg eventueel ook eens het openbaar vervoer.