Feiten en cijfers gladheidsbestrijding


 • Opgeslagen hoeveelheid strooizout: 5.400 ton
 • Opgeslagen hoeveelheid pekelwater: 300.000 liter
 • Beschikbare hoeveelheid strooizout: 10.400 ton
 • Verhouding zout en pekelwater: 70% en 30%.
 • Gemiddeld aantal strooibeurten per seizoen: 40: daarvan 35 keer preventief, 5 keer curatief (bij sneeuw en/of gladheid)
 • Aantal strooiroutes: 34: daarvan 20 hoofdbaanroutes en 14 fietspadroutes
 • Rijtijden routes: na melding binnen 1:15 uur de weg op, route binnen 2:00 uur gestrooid
 • Aantal meetstations: 8
 • Vrachtwagens met strooier en sneeuwschuiver: 20
 • Extra vrachtauto's met sneeuwschuiver: 4
 • Fietspadstrooiers en -sneeuwschuivers: 14
 • Aantal personen ingezet bij de gladheidsbestrijding: 110 (provincie en aannemer)
 • Gemiddelde kosten op jaarbasis: € 1.300.000,--
 • Kosten preventieve actie provinciale wegen: € 17.500,-- per keer
 • Kosten curatieve actie provinciale wegen: € 5.200,-- per uur
 • Totale lengte hoofdrijbaanroutes: 470 km
 • Totale lengte fietspadroutes: 270 km