Verkeers- en milieuoverwegingen


Natzout

Zout kan op twee manieren gestrooid worden: droog en nat. De provincie Drenthe hanteert de methode 'natzout strooien' (waarbij het zout licht bevochtigd wordt) waardoor het zout beter aan de weg hecht en de dooiende werking versneld wordt. Met deze methode hoeft er in vergelijking tot ‘droogzout strooien' aanzienlijk minder zout gebruikt te worden voor hetzelfde resultaat. Het milieu wordt dus zo min mogelijk belast.

Wel of niet strooien?

Bij de normale uitvoering van de gladheidbestrijding wordt voortdurend een afweging gemaakt tussen veiligheid, effectiviteit en kosten. Het is heel simpel om bij iedere dreiging van gladheid bij voorbaat alle wegen van zout te voorzien, maar het mag duidelijk zijn dat hierbij de kosten hoog kunnen oplopen en het milieu onnodig wordt belast. Daarom maakt de provincie Drenthe gebruik van alle beschikbare informatie (gladheidsmeldsysteem, buienradar, weersverwachting, overleg meteo-adviseur) om steeds opnieuw een afweging te maken of er wel of niet gestrooid moet worden.