Verkeers- en milieuoverwegingen


Natzout

Zout kan op twee manieren gestrooid worden: droog en nat. De provincie Drenthe hanteert de methode 'natzout strooien' (waarbij het zout licht bevochtigd wordt) waardoor het zout beter aan de weg hecht en de dooiende werking versneld wordt. Met deze methode hoeft er in vergelijking tot ‘droogzout strooien' aanzienlijk minder zout gebruikt te worden voor hetzelfde resultaat. Het milieu wordt dus zo min mogelijk belast.

Fijn zout

De provincie Drenthe gebruikt sinds het seizoen 2013-2014 een fijner strooizout. Grovere zoutdeeltjes springen namelijk gemakkelijk van de weg af de berm in. Het fijne zout blijft beter liggen en heeft daardoor meer effect. De hoeveelheid zout per strooiactie kan hierdoor worden verlaagd. Dit levert een kostenbesparing op en bovendien is het minder belastend voor het milieu van de bermen.

Wel of niet strooien?

Bij de normale uitvoering van de gladheidbestrijding wordt voortdurend een afweging gemaakt tussen veiligheid, effectiviteit en kosten. Het is heel simpel om bij iedere dreiging van gladheid bij voorbaat alle wegen van zout te voorzien, maar het mag duidelijk zijn dat hierbij de kosten hoog kunnen oplopen en het milieu onnodig wordt belast. Daarom maakt de provincie Drenthe gebruik van alle beschikbare informatie (gladheidsmeldsysteem, buienradar, weersverwachting, overleg meteo-adviseur) om steeds opnieuw een afweging te maken of er wel of niet gestrooid moet worden.