Uitgangspunten en prioriteiten


De provincie Drenthe maakt gebruik van een gladheidsmeldsysteem om te bepalen of er gestrooid moet worden. In ons land hebben we vaak te maken met gladheid door het bevriezen van natte weggedeelten.

Verspreid over de provincie zijn 8 meetstations ingericht waar een aantal gegevens gemeten wordt, waaronder:

 • de luchttemperatuur
 • de relatieve luchtvochtigheid
 • de wegtemperatuur (boven- en onderkant van het wegdek)
 • de neerslag
 • de geleiding, waaruit bepaald kan worden hoeveel zout op de weg aanwezig is

Deze basisgegevens worden verzonden naar de meteo-adviseur, waarna ze gecombineerd worden met weer- en radarberichten. Aan de hand hiervan bepaalt de provincie of en waar gestrooid moet worden. Bij het gladheidsmeldsysteem van de 8 meetstations staat een camera opgesteld zodat er continue te zien is of er sneeuw ligt.

Organisatie

De provincie is in de wintermaanden 7 dagen per week 24 uur per dag paraat om uit te rukken als er gladheid dreigt of als er sneeuwval is - dat geldt eveneens voor de bedrijven die de gladheidsbestrijding uitvoeren. Formeel geldt dat voor de periode van 15 oktober tot 15 april.

Er bestaan verschillende vormen van gladheid:

 • bevriezing van een natte weg
 • hagel op de weg
 • sneeuwval
 • stuifsneeuw
 • ijzel
 • aanvriezen van mist
 • condensatiegladheid
 • rijp die van de bomen valt

Er wordt gestrooid of sneeuw geruimd vanaf drie provinciale steunpunten in Assen, Rogat en Schoonebeek. Ieder steunpunt heeft zijn eigen strooiroutes. De organisatie van de gladheidsbestrijding is zodanig opgezet dat er voldoende materieel en menskracht beschikbaar is voor normale omstandigheden. In uitzonderingsgevallen wordt extra materieel ingezet, afhankelijk van de situatie.

Binnen 3.15 uur

De uit te voeren ritten worden zo samengesteld dat bij preventief strooien alle wegen en fietspaden binnen 3.15 uur na melding van een actie gestrooid zijn. Het kan voorkomen dat de weersomstandigheden zo extreem zijn dat het onmogelijk wordt alle wegen volledig sneeuwvrij of - in het geval van ijzel - voldoende stroef te houden. In die gevallen zullen eerst de stroomwegen en fietspaden gestrooid worden, vervolgens de gebiedsontsluitingswegen en ten slotte de erftoegangswegen. Slechts in geval van storingen en andere calamiteiten speelt de prioriteit in de behandeling van de verschillende wegen een rol.

Lees meer over de drie categorieën wegen: stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen en erftoegangsverzamelwegen.