Drentse Duitslandagenda

In het collegeprogramma 2015-2019 ‘Dynamisch en Ondernemend’ hebben Gedeputeerde Staten aangegeven de samenwerking met Duitsland te willen intensiveren.

Dit moet leiden tot een functionele grensregio, waar grenzeloos wonen, werken en studeren meer vanzelfsprekend worden. In de Drentse Duitslandagenda zijn tien beleidsprioriteiten geformuleerd die daaraan bijdragen.

In de periode 2017-2020 zal de focus inhoudelijk liggen op de bevordering van een grensoverschrijdende arbeidsmarkt, export- en grensoverschrijdende innovatiebevordering binnen het mkb, de ontwikkeling van het personen- en goederenvervoer op de spoorlijn Emmen-Coevorden-Nordhorn-Rheine en samenwerking op het gebied van energie en klimaat.

Gedeputeerde Cees Bijl ziet in de waardering vanuit de bestuurlijke partners een goede basis: “Dit is immers een opgave met een gezamenlijk belang. Samen kunnen we initiatieven en partijen verbinden en werkzoekenden, ondernemers en maatschappelijke organisaties inspireren om grensoverschrijdende kansen te benutten en te verzilveren.”

U kunt het document "Drentse Duitslandagenda 2017-2020" downloaden. U vindt het in de rechterbalk.