Start werkzaamheden Taarlosebrug - Onlandweg


Op de oostelijke dijk van het Noord-Willemskanaal tussen de Taarlosebrug en de Onlandweg wordt een betonnen fietspad aangelegd. De werkzaamheden aan dit eerste Drentse deel van de Doorfietsroute tussen Assen en Groningen beginnen op maandag 24 juni.

Het fietspad, dat zowel bedoeld is voor woon-werkverkeer per fiets als recreatief gebruik, wordt 4 meter breed. Daarmee is er voldoende ruimte voor verschillende groepen gebruikers. Naast het fietspad ligt een zandpad van 3 meter breed. De kruisingen bij de Taarlosebrug en de Oudemolensebrug worden aangepast, zodat er een goede aansluiting ontstaat met de doorfietsroute. Hiernaast krijgen de Onlandweg en De Tip ook een aansluiting op de doorfietsroute.

Afsluitingen van juni tot september

Tijdens de werkzaamheden zullen op verschillende tijdstippen kruisingen of wegvakken afgesloten zijn:

  • De wegkruising Taarlosestraat/Jagerstraat is niet bereikbaar van 4 juli tot en met 18 juli
  • De kruising bij de Oudemolenseweg is van 24 juni tot en met 3 juli afgesloten en nogmaals in de periode 19 juli tot en met 27 juli
  • De Kanaalweg Oost tussen de Onlandweg en de Oudemolenseweg/Linthorst Homanweg is gesloten voor alle verkeer in de periode 8 juli tot en met 16 augustus
  • De Kanaalweg Oost tussen de Oudemolenseweg/Linthorst Homanweg en de Taarloseweg/Jagerstraat is in de periode van 15 juli tot en met 16 augustus gesloten voor alle verkeer

In verband met het weer kunnen de genoemde periodes wijzigen. Het verkeer wordt omgeleid via plaatselijke omleidingsroutes. De routes zijn met borden langs de weg aangegeven. De planning is dat de werkzaamheden op 19 september 2019 klaar zijn.

Bekijk de omleidingsroutes hieronder.

Werkzaamheden