Deel Taarlose brug - Onlandweg


Op 25 september 2019 is dit deel geopend, tegelijkertijd met de onthulling van de nieuwe naam van de doorfietsroute: De Groene As.

Na de opening van dit deel kreeg de provincie Drenthe een melding dat de nieuwe voorrangssituatie bij de bruggen niet voor iedereen duidelijk is. Kruisend verkeer moet voorrang verlenen, maar rijdt soms hard door. Provincie Drenthe heeft daarom extra gele vooraankondigingsborden langs de weg van Ubbena naar Oudemolen geplaatst. Ook zijn de borden met de tekst “voorrangsituatie gewijzigd’ verplaatst, zodat automobilisten eerder weten dat de voorrangssituatie gewijzigd is. En er zijn extra borden geplaatst die aangeven dat kruisend verkeer voorrang moet verlenen. Er wordt nog nagedacht over maatregelen die de snelheid ter hoogte van de kruising met de Doorfietsroute kunnen verlagen.

Deel tussen de Onlandweg en de Taarlosebrug


Nieuwe naam De Groene As

Doorfietsroute De Groene As