Over de wolf in Drenthe


In 2015 dook de wolf – na ruim 150 jaar afwezigheid – weer op in ons land. Inmiddels is de wolf ook in Drenthe gevestigd. In het voorjaar van 2022 kreeg een wolvenpaar in de regio Zuidwest-Drenthe en Zuidoost-Fryslân minstens drie welpen. Dit betekent dat in dit gebied voor het eerst een roedel ontstaan is.

Tot 2021 hebben we in Drenthe te maken gehad met zwervende wolven. Dit zijn wolven die het territorium van hun ouders hebben verlaten en op zoek zijn naar een geschikte locatie voor een eigen territorium. Zo'n territorium is doorgaans tussen de 150 en 350 vierkante kilometer. In het voorjaar van 2021 kreeg een vrouwelijke wolf in het gebied Zuidoost Friesland-Zuidwest Drenthe een territorium. In de herfst van 2021 kwam daar een mannetje bij. In het voorjaar van 2022 kreeg dit wolvenpaar welpjes.

De roedel in 2022 bestaat uit 5 wolven. De jonge dieren verlaten de roedel na 1 of 2 jaar om als zwervende wolven op zoek te gaan naar hun eigen territorium.

wolf

Vee beschermen tegen wolven

In Nederland lopen vooral schapen, en in mindere mate geiten, jonge paarden en runderen een risico bij aanwezigheid van een wolf. Maar onderzoek in het buitenland laat zien dat door het nemen van preventieve maatregelen dit risico sterk vermindert. Vooral de inzet van elektrische rasters, kuddewaakhonden, de dieren ’s nachts op stal of binnen zetten of het gebruiken van kleinere, veilige nachtweiden blijken effectieve maatregelen te zijn. BIJ12 heeft een overzicht gemaakt van preventiemaatregelen tegen de wolf. Deze zijn te vinden in de Faunaschade Preventie Kit wolven.

Wolf Fencing Team Belgium heeft een handige instructievideo gemaakt over omheiningen. Deze film is te vinden op de site van BIJ12.

Subsidie

Schapen-en geitenhouders in Drenthe kunnen via de provincie Drenthe subsidie aanvragen om hun dieren te beschermen tegen aanvallen van de wolf. Met deze financiering kunnen dierhouders meerdere vaste en mobiele afrasteringen aanschaffen. Meer informatie: Subsidie Voorkomen schade door wolven provincie Drenthe.

Wolvenconsulent

Aan welke eisen moet uw afrastering voldoen? Welke materialen kunt u gebruiken? Hoe past u een afrastering in het landschap? Welk onderhoud is nodig? Wat zijn de subsidiemogelijkheden? Het antwoord op deze en andere vragen kan worden gegeven door de wolvenconsulent. De wolvenconsulent geeft praktisch advies en helpt bij de aanvraag.

Hoe kunt u de wolvenconsulent bereiken?

Mail uw naam, organisatie (indien van toepassing) en telefoonnummer naar wolvenconsulent@drenthe.nl en dan krijg u een voorstel voor een belafspraak. Indien gewenst kan de wolvenconsulent ook op locatie komen kijken naar de persoonlijke situatie in het veld en welke preventieve maatregelen nodig zijn. Zie ook: Gebiedscommissie Wolf

Schade melden

Als een wolf een landbouwhuisdier heeft verwond of gedood, moet de dierhouder binnen 24 uur na de aanval een melding doen bij BIJ12. Als blijkt dat de aanval door een wolf gedaan is, heeft de dierhouder recht op tegemoetkoming. Deze tegemoetkoming wordt uitgekeerd door BIJ12. Wilt u meer weten over het proces rond schade melden en schade afhandelen? Dan kunt u kijken op de website van BIJ12: Veelgestelde vragen over de wolf in Nederland .

Beleid

Hoe de provincies in Nederland omgaan met de aanwezigheid van de wolf is omgeschreven in het Interprovinciaal Wolvenplan (pdf, 1.6 MB). Hierin wordt het volgende onderscheid gemaakt: de wolf als rondtrekkend dier, als een dier dat zich heeft gevestigd in een territorium, als dier dat onderdeel uitmaakt van een koppel of als dier dat onderdeel uitmaakt van een roedel.


Brief ministerie LNV (14-02-2023)

In navolging van provincie Gelderland en samen met de provincies Fryslân en Overijssel vragen we de minister van LNV om in Europees verband te pleiten voor een verlaging van de beschermde status van de wolf.

Op 3 oktober 2022 werd er een bijeenkomst gehouden over de aanwezigheid van de wolf in Zuidwest Drenthe en de onrust die dit veroorzaakt bij inwoners. De bijeenkomst is hier terug te kijken.