Subsidie wolfwerende rasters Drenthe 2023 (2)


Na jaren van afwezigheid is de wolf terug in Drenthe. De verwachting is dat er in de komende jaren zich meer wolven vestigen in Nederland en dat er mogelijk meerdere roedels gevormd worden. Mogelijk dus ook in onze provincie. Ook is de verwachting dat meerdere solitaire, zwervende wolven Nederland zullen bezoeken de komende jaren. De meeste wolven zijn afkomstig uit Duitsland.

Ondertekenen met DigiD voorlopig niet mogelijk

Het digitaal ondertekenen met DigiD is vanwege technische redenen voorlopig niet mogelijk bij onze aanvraagformulieren.  I.p.v. daarvan kunt u bij de betreffende formulieren een gescande versie van uw handtekening toevoegen. Hiervoor gebruikt u het beschikbare format.  Later dit jaar zal ondertekenen met DigiD weer mogelijk zijn.  Ondertekenen met eHerkenning blijft wel mogelijk.

Over de subsidie

Het aantal wolven in Drenthe neemt toe. Hierdoor nemen ook het aantal schadegevallen toe. Steeds meer dierhouders investeren daarom in wolfwerende rasters. Om tegemoet te komen in de kosten, kan er een subsidie aangevraagd worden bij de provincie Drenthe. Sinds 1 april 2023 kunnen, naast schapen- en geitenhouders, ook overige hoefdierhouders (paarden, alpaca’s) subsidie aanvragen. Voor overige hoefdierhouders werkt deze regeling met terugwerkende kracht vanaf 3 oktober 2022 (de bijeenkomst in Diever).

De dierhouders moeten geregistreerd staan in het Identificatie- en registratiesysteem van dieren. Voor alpaca's geldt hiervoor een uitzondering. De houder is verplicht om een stallijst bij te houden en mee te sturen.

De subsidie wordt op basis van deze regeling slechts eenmaal verstrekt. Dit houdt in dat een dierhouder die eerder subsidie ontving voor de bescherming van schapen en geiten, nogmaals subsidie kan aanvragen wanneer hij dat doet voor het beschermen van paarden. De dierhouder kan niet nogmaals subsidie aanvragen voor schapen en geiten.

De subsidie wordt verstrekt voor:

  • Het aanschaffen en/of aanpassen van een vaste wolfwerende afrastering
  • Het aanschaffen van een verplaatsbaar wolfwerende afrastering
  • Het aanschaffen van een automatisch oprolsysteem bij een verplaatsbaar wolfwerende afrastering met draden.

De afrastering moet voldoen aan de Fauna Schade Preventiekit module wolvenzoals gepubliceerd door BIJ12.

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de strekkende meters afrastering en het gemiddeld aantal dieren dat de eigenaar in de betreffende periode in bezit had. Zie voor het berekenen van de hoeveelheid dieren het rekenvoorbeeld rechts op de pagina.

Subsidie product

Status:
Open
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Wolvenconsulent

Neem dan contact op met Jaap Mekel van Mekelogisch Beheer:  info@mekelogischbeheer.nl of met Robert Altena, 06-20131615, r.altena@drenthe.nl

Meer informatie over digitaal ondertekenen

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55