Subsidie Wolfwerende rasters Drenthe 2023 (2)


Na jaren van afwezigheid is de wolf terug in Drenthe. De verwachting is dat er in de komende jaren zich meer wolven vestigen in Nederland en dat er mogelijk meerdere roedels gevormd worden. Mogelijk dus ook in onze provincie. Ook is de verwachting dat meerdere solitaire, zwervende wolven Nederland zullen bezoeken de komende jaren. De meeste wolven zijn afkomstig uit Duitsland.

Over de subsidie

Het aantal wolven in Drenthe neemt toe. Hierdoor nemen ook het aantal schadegevallen toe. Steeds meer dierhouders investeren daarom in wolfwerende rasters. Om tegemoet te komen in de kosten, kan er een subsidie aangevraagd worden bij de provincie Drenthe. Sinds 1 april 2023 kunnen, naast schapen- en geitenhouders, ook overige hoefdierhouders (paarden, alpaca’s, runderen en varkens) subsidie aanvragen. Voor overige hoefdierhouders werkt deze regeling met terugwerkende kracht vanaf 3 oktober 2022 (de bijeenkomst in Diever).

De dierhouders moeten geregistreerd staan in het Identificatie- en registratiesysteem van dieren. Voor alpaca's geldt hiervoor een uitzondering. De houder is verplicht om een stallijst bij te houden en mee te sturen.

De subsidie wordt op basis van deze regeling slechts eenmaal verstrekt. Dit houdt in dat een dierhouder die eerder subsidie ontving voor de bescherming van schapen en geiten, nogmaals subsidie kan aanvragen wanneer hij dat doet voor het beschermen van paarden. De dierhouder kan niet nogmaals subsidie aanvragen voor schapen en geiten.

De subsidie wordt verstrekt voor:

  • Het aanschaffen en/of aanpassen van een vaste wolfwerende afrastering
  • Het aanschaffen van een verplaatsbaar wolfwerende afrastering
  • Het aanschaffen van een automatisch oprolsysteem bij een verplaatsbaar wolfwerende afrastering met draden.

De afrastering moet voldoen aan de Fauna Schade Preventiekit module wolvenzoals gepubliceerd door BIJ12.

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de strekkende meters afrastering en het gemiddeld aantal dieren dat de eigenaar in de betreffende periode in bezit had. Zie voor het berekenen van de hoeveelheid dieren het rekenvoorbeeld rechts op de pagina.

Subsidie product

Status:
Open
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 14 november 2025.

Met ingang van 5 juli 2023 behandelt SNN de subsidieaanvragen voor wolfwerende rasters.

Wolvenconsulent

Aan welke eisen moet uw afrastering voldoen? Welke materialen kunt u gebruiken? Hoe past u een afrastering in het landschap? Welk onderhoud is nodig? Wat zijn de subsidiemogelijkheden? Het antwoord op deze en andere vragen kan worden gegeven door de wolvenconsulent. De wolvenconsulent geeft praktisch advies en helpt bij de aanvraag.

Meer informatie over digitaal ondertekenen

SNN

Bezoekadres

Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen

Postadres

Postbus 779
9700 AT Groningen
info@snn.nl 
Telefoon (050) 522 49 21