Gebiedscommissie Wolf


Gedeputeerde Staten hebben officieel een gebiedscommissie preventie wolvenschade Drenthe ingesteld. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de schapensector, landbouw- en natuurorganisaties. Zij zetten zich onder meer in voor preventieve maatregelen om schapen te beschermen tegen een aanval van de wolf. Ook gaat de commissie voorlichting geven aan schapenhouders. Harry Oosterman is aangesteld als onafhankelijk voorzitter.

Leden van de wolvencommissie

De leden zijn: Caroline Warmerdam (Staatsbosbeheer), Diederik Sleurink (LTO Noord), Albert Kerssies (Stichting Behoud Drentse schaapskudden), Gijsbert Six (Platform kleinschalige schapen- en geithouders) en Harry Oosterman (voorzitter).

Contact?

Wilt u contact met de gebiedscommissie? Dit kan via wolvencommissie@drenthe.nl.


Wolvenconsulent

De wolvenconsulent geeft praktisch advies.

Aan welke eisen moet uw afrastering voldoen? Welke materialen kunt u gebruiken? Hoe past u een afrastering in het landschap? Welk onderhoud is nodig? Wat zijn de subsidiemogelijkheden? Het antwoord op deze en andere vragen kan worden gegeven door de wolvenconsulent. De wolvenconsulent geeft praktisch advies en helpt bij de aanvraag.

Hoe kunt u de wolvenconsulent bereiken?

Mail uw naam, organisatie (indien van toepassing) en telefoonnummer naar info@mekelogischbeheer.nl of Robert Altena, r.altena@drenthe.nl en dan krijg u een voorstel voor een belafspraak. Indien gewenst kan de wolvenconsulent ook op locatie komen kijken naar de persoonlijke situatie in het veld en welke preventieve maatregelen nodig zijn.

Wolvencommissie Drenthe organiseert praktijksessies voor schapen- en geitenhouders*

Recente wolvenaanvallen rondom het Drents-Friese Wold veroorzaken leed bij vee en dierhouders. Daarom organiseert de Gebiedscommissie preventie wolvenschade Drenthe, de zogenoemde wolvencommissie, in oktober en november kleinschalige praktijksessies voor schapen- en geitenhouders*. Die richten zich op praktische preventiemaatregelen, het delen van ervaringen en het toekomstperspectief van de sector.