Gebiedscommissie Wolf


Gedeputeerde Staten hebben officieel een gebiedscommissie preventie wolvenschade Drenthe ingesteld. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de schapensector, landbouw- en natuurorganisaties. Zij zetten zich onder meer in voor preventieve maatregelen om schapen te beschermen tegen een aanval van de wolf. Ook gaat de commissie voorlichting geven aan schapenhouders. Harry Oosterman is aangesteld als onafhankelijk voorzitter.

Leden van de wolvencommissie

De leden zijn: Caroline Warmerdam (Terreinbeherende organisaties/ Staatsbosbeheer), Diederik Sleurink (schapenhouders/ LTO Noord), Albert Kerssies (Stichting Behoud Drentse schaapskudden), Rosa Sellies (Platform kleinschalige schapen- en geithouders), Robert Welhuis (Rundveehouders/ LTO Noord) en Harry Oosterman (voorzitter).

Contact?

Wilt u contact met de gebiedscommissie? Dit kan via wolvencommissie@drenthe.nl.


Wolvenconsulent

De wolvenconsulent geeft praktisch advies.

Aan welke eisen moet uw afrastering voldoen? Welke materialen kunt u gebruiken? Hoe past u een afrastering in het landschap? Welk onderhoud is nodig? Wat zijn de subsidiemogelijkheden? Het antwoord op deze en andere vragen kan worden gegeven door de wolvenconsulent. De wolvenconsulent geeft praktisch advies en helpt bij de aanvraag.

Hoe kunt u de wolvenconsulent bereiken?

Mail uw naam, organisatie (indien van toepassing) en telefoonnummer naar wolvenconsulent@drenthe.nl en u krijgt dan een voorstel voor een belafspraak. Indien gewenst kan de wolvenconsulent ook op locatie komen kijken naar de persoonlijke situatie in het veld en welke preventieve maatregelen nodig zijn.