Leges ontheffingen soortenbescherming op grond van de Wet natuurbescherming

U betaalt de provincie leges voor het in behandeling nemen van uw aanvraag.

De bedragen staan in de belastingverordening Provincie Drenthe 2021 (bijlage 1, paragaaf 2.2).