Witterveld


Het Witterveld is een heide- en hoogveengebied ten zuidwesten van Assen. Het gebied (482 ha) maakte in het verleden onderdeel uit van de uitgestrekte Smildigervenen die ooit grote delen van Noordwest-Drenthe en aangrenzend Fryslân bedekten.

wiiterveld_over

Vrijwel het gehele oorspronkelijke hoogveengebied is afgegraven. Het Witterveld – net als het Fochteloërveen – is echter gespaard gebleven. Delen van het Witterveld zijn wel afgegraven, maar er is nog een aanzienlijk van de oorspronkelijke laag veen bewaard gebleven.

Het gebied bestaat uit vochtige en droge heidevegetaties, hoogveen, hoogveenbos, enkele schraalgraslanden en vennen. Opvallend is de goed ontwikkelde overgang van hoogveen naar droge heide, waarin alle bijbehorende habitattypen voorkomen.

Zeer bijzonder zijn de hoogveenbossen. Het zijn voornamelijk natuurlijke berkenbossen op hoogveen met een ondergroei van veenmossoorten, kleine veenbes en lavendelheide.

Bovendien behoren deze bossen tot het oorsprongsgebied van een zijbeek van de het Witterdiep, dat tot het Drentsche Aa-systeem behoort. Actief hoogveen, waar de veenlaag nog groeit, is te vinden aan de rand van een ven, waar een prachtige vegetatie van veenmossen in de karakteristieke bulten- en slenkenstructuur te vinden is.

Het Witterveld is een militair oefenterrein van het ministerie van Defensie en wordt gebruikt als schietterrein. Door deze functie is het te gevaarlijk om het gebied te betreden.

Habitattypen

H4010 Vochtige heiden

H4030 Droge heiden

H7110 Hoogveen

H7120 Herstellend hoogveen

H91D0 Hoogveenbos