Norgerholt


Norgerholt

Ten zuiden van Norg ligt het Norgerholt, een zeer bijzonder loofbos. Het bos is een goede representant van de karakteristieke oude Drentse loofbossen met oude eiken en veel hulst.

Vooral de metershoge hulstbomen tussen de reusachtige eiken vallen op. Het bos heeft een rijke flora. De Norger bosmuur bijvoorbeeld komt vrijwel nergens anders ter wereld voor.

norgerholt_over1

Het bos is erg oud, maar niet onaangeroerd. Het was van oudsher een bos waar de boeren uit de omgeving hout haalden voor allerlei voorzieningen op de boerderij.

Voor de dikke balken waaruit Drentse boerderijen zijn opgebouwd waren flinke eiken nodig, zoals die in het Norgerholt. Het landschap rond het bos is erg goed bewaard gebleven met de es van Norg en het hunebed van Westervelde vlak bij.

Habitattype

H9120              Beuken-eikenbossen met hulst