Aanpak stikstof Drenthe


Te veel stikstof is slecht voor de natuur en gezondheid. Daarom moet Nederland de stikstofuitstoot verminderen. We herstellen en versterken de natuur, zodat die tegen een stootje kan. Tegelijkertijd willen we kansen bieden voor economische ontwikkeling binnen verschillende sectoren.

De provincie Drenthe werkt samen met het Rijk en maatschappelijke partners op drie manieren aan een Drentse aanpak stikstof (pdf, 2.3 MB).

Gebiedsgerichte aanpak

We zijn in gesprek met ondernemers, organisaties, belangengroepen en overheidsinstanties over de bijdrage van alle sectoren en concrete maatregelen voor de afname van stikstofuitstoot in de gebieden.

Vergunningverlening

Door de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet langer van toepassing. Dit heeft gevolgen voor vergunningverlening.

generieke2

Generieke maatregelen

Extra maatregelen op landelijk niveau zijn nodig in alle sectoren om de stikstofuitstoot te laten dalen. Het kabinet werkt aan aanvullende (bron)maatregelen, zoals de snelheidsverlaging overdag op autosnelwegen.

Nieuwsbrieven

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Meld u zich dan aan voor de nieuwsbrief Provinciaal Programma Landelijk Gebied en Drentse aanpak stikstof.

Contact

E-mail:

Telefoon: (0592) 36 55 55 (bereikbaar van 8.30 uur tot 16.30 uur)