Home

Provincie Drenthe - header homepage
 • Subsidieregeling Dorpsinitiatieven

  De provincie Drenthe beloont kansrijke initiatieven voor de Drentse dorpen. Verenigingen, stichtingen etc. kunnen plannen indienen voor de verbetering van de leefbaarheid van hun dorp

 • Asbest eraf, zonnepanelen erop

  In 2013 en 2014 kunnen agrariërs asbestdaken verwijderen tegen lagere kosten door gebruik te maken van de stimuleringsregeling "Asbest eraf, zonnepanelen erop".

 • Subsidieregeling rijden op klimaatvriendelijke brandstoffen

  De regeling is voor particulieren, gemeentelijke overheden, overheidsinstellingen en ondernemingen (t.b.v. een vestiging in de provincie Drenthe)

Wegwerkzaamheden

Wegwerkzaamheden - Dienstauto bij busstation Gieten

Deze kaart geeft een overzicht van wegwerkzaamheden in Drenthe.

Kaarten en cijfers

Kaarten en cijfers

Feiten, cijfers en kaarten over actuele onderwerpen overzichtelijk op een rijtje.

De voorzittershamer - Ga naar de website van Provinciale Staten
college van Gedeputeerde Staten - Meer informatie over het college van Gedeputeerde Staten

Nieuws van de provincie Drenthe

 • GS-besluiten 25 november 2014

  25nov

  GS-besluiten van dinsdag 25 november 2014

 • Beperkt ruimte voor vergunningen uitbreiding melkveehouderij

  25nov

  Gedeputeerde Staten hebben de vergunningverlening voor uitbreiding van melkveehouderijen rond Natura 2000 gebieden aangepast.

 • 18 cultuursubsidies toegekend

  25nov

  De provincie Drenthe honoreert 18 aanvragen voor cultuursubsidies met een totaalbedrag van 226.298 euro. Dat hebben Gedeputeerde Staten besloten na de subsidieronde van september 2014.

 • Subsidie voor verdere ontwikkeling High Tech regio

  25nov

  Voor het doorontwikkelen van lichtgewicht composietmaterialen heeft een samenwerkingsverband van bedrijven en kennisinstellingen onder leiding van Fokker Aerostructures van de provincie Drenthe en het Ruimtelijk Economisch Programma van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (REP-SNN) ruim 6 miljoen aan subsidie ontvangen.

Navigatielinks overslaan
Volg ons op Twitter!
Sitemap overslaan
Sluit sitemap