Home

Provincie Drenthe - header homepage
 • Jaar van de Ruimte

  Hoe ziet Nederland er in de toekomst uit? Voor welke uitdagingen staan we? Wie maakt Nederland? In 2015 vieren we het Jaar van de Ruimte. Lees verder voor meer informatie.

 • Wegwerkzaamheden

  Weten waar er aan de weg wordt gewerkt? Kijk dan bij ons overzicht van provinciale wegen.

 • Subsidieregeling Dorpsinitiatieven

  De provincie Drenthe beloont kansrijke initiatieven voor de Drentse dorpen. Verenigingen, stichtingen etc. kunnen plannen indienen voor de verbetering van de leefbaarheid van hun dorp

Drenthe 200 jaar

Drenthe 200

De provincie Drenthe bestaat 200 jaar, en dat wordt gevierd!

Kaarten en cijfers

kaarten_en_cijfers220

Feiten, cijfers en kaarten over actuele onderwerpen overzichtelijk op een rijtje.

De voorzittershamer - Ga naar de website van Provinciale Staten
college van Gedeputeerde Staten - Meer informatie over het college van Gedeputeerde Staten

Nieuws van de provincie Drenthe

 • Focus op economie, werk en bereikbaarheid in Drenthe

  23apr

  CDA, ChristenUnie, PvdA en VVD zetten de komende jaren in op economie, werk en bereikbaarheid. De partijen hebben de afgelopen weken in rap tempo en met veel energie een collegeprogramma gemaakt vanuit een gezamenlijke visie op Drenthe.

 • Installatie college van Gedeputeerde Staten

  23apr

  Op woensdag 29 april vergadert vanaf 13.30 Provinciale Staten. Op de agenda staat onder andere de installatie van het college van Gedeputeerde Staten

 • Hoera, provincie Drenthe 200 jaar

  23apr

  Vanmorgen in het zonnetje is het startsein gegeven voor de viering van het 200-jarig bestaan van de provincie Drenthe. Samen met een aantal kinderen heeft gedeputeerde Henk van de Boer de nieuwe boom in de binnentuin van het provinciehuis water gegeven en een capsule met tekeningen bij de boom begraven.

 • Coalitie Drenthe presenteert zich

  22apr

  VVD, PvdA, CDA en Christen Unie hebben op hoofdlijnen een akkoord. De komende dagen wordt het akkoord afgerond.

@ProvDrenthe

Navigatielinks overslaan
Volg ons op Twitter!
Sitemap overslaan
Sluit sitemap