Home

Provincie Drenthe - header homepage
 • Zwemplassen in Drenthe

  U kunt in Drenthe op tal van plaatsen zwemmen. Niet alleen in de vele zwembaden, maar ook op allerlei plaatsen in de vrije natuur. Hier vindt u meer informatie.

 • Subsidieregeling Dorpsinitiatieven

  De provincie Drenthe beloont kansrijke initiatieven voor de Drentse dorpen. Verenigingen, stichtingen etc. kunnen plannen indienen voor de verbetering van de leefbaarheid van hun dorp

 • Asbest eraf, zonnepanelen erop

  In 2013 en 2014 kunnen agrariërs asbestdaken verwijderen tegen lagere kosten door gebruik te maken van de stimuleringsregeling "Asbest eraf, zonnepanelen erop".

 • Subsidieregeling rijden op klimaatvriendelijke brandstoffen

  De regeling is voor particulieren, gemeentelijke overheden, overheidsinstellingen en ondernemingen (t.b.v. een vestiging in de provincie Drenthe)

Wegwerkzaamheden

Wegwerkzaamheden - Dienstauto bij busstation Gieten

Deze kaart geeft een overzicht van wegwerkzaamheden in Drenthe.

Kaarten en cijfers

Kaarten en cijfers

Feiten, cijfers en kaarten over actuele onderwerpen overzichtelijk op een rijtje.

De voorzittershamer - Ga naar de website van Provinciale Staten
college van Gedeputeerde Staten - Meer informatie over het college van Gedeputeerde Staten

Nieuws van de provincie Drenthe

 • Woensdag 3 september: vergadering commissie Omgevingsbeleid

  1sep

  Op woensdag 3 september 2014 vindt een vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid plaats vanaf 9.00 uur in de Statenzaal van de Provincie Drenthe.

 • Eerste Exportcarrousel Drenthe van start

  29aug

  Het Drentse bedrijfsleven exporteert jaarlijks voor miljoenen euro’s. Uit onderzoek blijkt dat er nog veel onbenut exportpotentieel is waar voor het bedrijfsleven veel mogelijkheden liggen.

 • Emmen wil regie uitvoering wind

  29aug

  Gedeputeerde Staten ondersteunen het besluit van het college van B&W van Emmen dat ze regie wil voeren over de realisatie van de 95,5 MW windenergie.

 • Ribbelmarkering op deel N34

  27aug

  De provincie Drenthe heeft op een deel van de N34 een ribbelmarkeringaangebracht op de middenas van de weg. Het is een proef op een weggedeelte met een inhaalverbod.

Navigatielinks overslaan
Volg ons op Twitter!
Sitemap overslaan
Sluit sitemap