Home

Provincie Drenthe - header homepage
 • Zwemplassen in Drenthe

  U kunt in Drenthe op tal van plaatsen zwemmen. Niet alleen in de vele zwembaden, maar ook op allerlei plaatsen in de vrije natuur. Hier vindt u meer informatie.

 • Subsidieregeling Dorpsinitiatieven

  De provincie Drenthe beloont kansrijke initiatieven voor de Drentse dorpen. Verenigingen, stichtingen etc. kunnen plannen indienen voor de verbetering van de leefbaarheid van hun dorp

 • Asbest eraf, zonnepanelen erop

  In 2013 en 2014 kunnen agrariërs asbestdaken verwijderen tegen lagere kosten door gebruik te maken van de stimuleringsregeling "Asbest eraf, zonnepanelen erop".

 • Subsidieregeling rijden op klimaatvriendelijke brandstoffen

  De regeling is voor particulieren, gemeentelijke overheden, overheidsinstellingen en ondernemingen (t.b.v. een vestiging in de provincie Drenthe)

Wegwerkzaamheden

Wegwerkzaamheden - Dienstauto bij busstation Gieten

Deze kaart geeft een overzicht van wegwerkzaamheden in Drenthe.

Kaarten en cijfers

Kaarten en cijfers

Feiten, cijfers en kaarten over actuele onderwerpen overzichtelijk op een rijtje.

Agenda

De voorzittershamer - Ga naar de website van Provinciale Staten
college van Gedeputeerde Staten - Meer informatie over het college van Gedeputeerde Staten

Nieuws van de provincie Drenthe

 • Woensdag vergadering Provinciale Staten

  18sep

  Op woensdag 24 september vindt om 11.00 uur een Statenvergadering plaats, waarbij Provinciale Staten de voordracht bekendmaken m.b.t. de herbenoeming van de commissaris van de Koning in de provincie Drenthe. ’s Middags start om 13.30 uur de reguliere vergadering van Provinciale Staten over o.a. het Regieplan Windenergie Drenthe.

 • Aanleg rotonde A28 / Groningerstraat De Punt gestart

  18sep

  Op maandag 15 september is begonnen met de werkzaamheden voor de aanleg van een rotonde op het kruispunt van de afrit van A28 met de Groningerstraat bij De Punt.

 • Met provinciale subsidie meer geld voor fietspaden

  17sep

  Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe hebben het subsidiekader ‘Kwaliteitsimpuls fietspaden’ vastgesteld. Op basis van deze regeling kunnen gemeenten en terreinbeheerders in Drenthe een bijdrage ontvangen van 1/3 van de projectkosten voor de verbetering van fietspaden in Drenthe. Hiermee wordt een totale investering gerealiseerd van 6 miljoen euro.

 • Flinke investeringen in een veilig en bereikbaar Drenthe

  17sep

  Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe hebben de verdeling van de Brede Doeluitkering (BDU) Verkeer en Vervoer 2015 vastgesteld. “Met de bijdrage vanuit de BDU van ruim 4 miljoen euro in infrastructurele projecten wordt een totale investering losgemaakt van bijna 11 miljoen euro”, aldus gedeputeerde Henk Brink.

Navigatielinks overslaan
Volg ons op Twitter!
Sitemap overslaan
Sluit sitemap