Home

Provincie Drenthe - header homepage
 • Open Dag zoutloods

  Neem een kijkje achter de schermen van de gladheidsbestrijding in Drenthe. Kom op 8 november naar de nieuwe Zoutloods in Assen.

 • Subsidieregeling Dorpsinitiatieven

  De provincie Drenthe beloont kansrijke initiatieven voor de Drentse dorpen. Verenigingen, stichtingen etc. kunnen plannen indienen voor de verbetering van de leefbaarheid van hun dorp

 • Asbest eraf, zonnepanelen erop

  In 2013 en 2014 kunnen agrariërs asbestdaken verwijderen tegen lagere kosten door gebruik te maken van de stimuleringsregeling "Asbest eraf, zonnepanelen erop".

 • Subsidieregeling rijden op klimaatvriendelijke brandstoffen

  De regeling is voor particulieren, gemeentelijke overheden, overheidsinstellingen en ondernemingen (t.b.v. een vestiging in de provincie Drenthe)

Wegwerkzaamheden

Wegwerkzaamheden - Dienstauto bij busstation Gieten

Deze kaart geeft een overzicht van wegwerkzaamheden in Drenthe.

Kaarten en cijfers

Kaarten en cijfers

Feiten, cijfers en kaarten over actuele onderwerpen overzichtelijk op een rijtje.

De voorzittershamer - Ga naar de website van Provinciale Staten
college van Gedeputeerde Staten - Meer informatie over het college van Gedeputeerde Staten

Nieuws van de provincie Drenthe

 • Onderhoudswerkzaamheden A28

  25okt

  Rijkswaterstaat voert van dinsdag 28 oktober 21:00 uur tot en met woensdag 29 oktober 6:00 uur onderhoudswerkzaamheden uit aan viaduct Oostbroeken op de A28.

 • Vacature: onderzoeker Statengriffie

  25okt

  De Statengriffie is een zelfstandige organisatie die rechtstreeks ressorteert onder Provinciale Staten van de Provincie Drenthe. Het ‘Drentse parlement’ staat midden in de samenleving. Hierbij heeft de Statengriffie een verbindingsrol in een politiek gevoelig en bestuurlijk en ambtelijk complex krachtenveld. U speelt actief in op actuele ontwikkelingen binnen de samenleving en het openbaar bestuur.

 • Jonge ontwerpers boeken successen

  24okt

  Design Academy Eindhoven, Penitentiaire Inrichting Veenhuizen, gemeente Noordenveld, provincie Drenthe en Stichting KETTER&Co blijven intensief samenwerken aan de uitvoering van Design Deal Veenhuizen.

 • Jacques Tichelaar wordt predikant

  24okt

  De kerkgangers van de protestantse gemeente in Emmen krijgen een bijzondere preek voorgeschoteld. Op 9 november staat Commissaris van de Koning Jacques Tichelaar op de kansel.

Navigatielinks overslaan
Volg ons op Twitter!
Sitemap overslaan
Sluit sitemap