Zwemseizoen voor zwemplassen van start op 1 mei 2024

Gepubliceerd op 23 april 2024

Op woensdag 1 mei 2024 start officieel het zwemseizoen 2024 voor het zwemmen in zwemplassen. Dit noemen we ook wel zwemlocaties in oppervlaktewateren. Provincie Drenthe en de waterschappen houden toezicht op de hygiëne, veiligheid en waterkwaliteit van zwemplassen. De provincie adviseert om alleen in wateren te zwemmen die door de provincies zijn aangewezen als zwemlocatie. Inwoners en bezoekers van onze provincie vinden deze aangewezen locaties via de site zwemwater.nl en in de zwemwater app. In Drenthe zijn in totaal veertig officieel aangewezen zwemwateren.  Op deze site en in de app is ook informatie te vinden over de aanwezige voorzieningen bij de verschillende zwemlocaties.

Het zwemseizoen in zwemplassen loopt van 1 mei tot en met 1 oktober. Tijdens het seizoen verzorgen de waterschappen de monstername en analyse van het zwemwater. Zij onderzoeken of de kwaliteit van het water voldoet aan de wettelijke normen en richtlijnen. Er wordt onder meer gelet op troebelheid, geur, kleur en zuurgraad van het water. Ook is het belangrijk dat er geen verontreiniging met olie, vuil aanwezig is of dat ongewenste bacteriën voorkomen. Daarnaast wordt de aanwezigheid van blauwalgen in de gaten gehouden.

De resultaten van deze onderzoeken maakt de provincie tijdens het seizoen bekend via de zwemwaterwebsite. Als er iets aan de hand is met het zwemwater dan worden er waarschuwingsborden geplaatst en informeert de provincie regionale en lokale media.

Klacht of melding

Voor vragen, klachten of informatie kan iedereen contact opnemen met de zwemwatertelefoon van provincie Drenthe via 0592 – 36 55 55.