Maatjes helpen nieuwe Nederlanders integreren

Gepubliceerd op 23 april 2024

Stichting Vlucht Voorwaarts start het project 'Bartjes Doorbreken Bubbels'. Dit project biedt deelnemers van taalhuizen (vaak met een niet-Westerse migratieachtergrond) in Drenthe de mogelijkheid om hun huidige competenties te versterken of nieuwe competenties te ontwikkelen. Hierdoor krijgen inwoners in Drenthe gelijkere kansen. Met een bijdrage van €99.550,- vanuit de Sociale Agenda van de provincie Drenthe zet dit project zich in voor een inclusievere samenleving. Marja Janssens is bestuurslid bij Stichting Vlucht Voorwaarts en vertelt waarom het project ‘Bartjes Doorbreken Bubbels’ zo belangrijk is.

Een inclusieve Drentse samenleving

Ongeveer 5% van de inwoners in Drenthe heeft een niet-Westerse migratieachtergrond. Deze nieuwe Nederlanders blijven vaak in hun eigen bubbel en netwerk. Het project ‘Bartjes Doorbreken Bubbels’ brengt hier verandering in door diverse trainingen en groot aantal activiteiten aan te bieden.  Dit project heeft een innovatieve aanpak en wordt naast de reguliere inburgeringstrajecten ingezet. Samen werken ze aan een sociaal netwerk, de taal, kennis van de omgeving. Hierdoor kunnen nieuwe vaardigheden worden aangeleerd. Marja: “Met het project willen we de zelfredzaamheid van deze groep inwoners vergroten, maar ook ervoor zorgen dat zij een actieve bijdrage kunnen leveren aan de Drentse samenleving. Door individuen aan te moedigen om hun eigen krachten te ontdekken en bij te dragen aan de samenleving, zal zelfredzaamheid en empowerment toenemen.”

Samenwerken

Samenwerken is ontzettend belangrijk bij dit project. Marja: “Werken met mensen is leuk, maar werken met mensen met verschillende achtergronden is zoveel leuker. Het is leerzaam en uitdagend. Vlucht Voorwaarts werkt samen met Bibliotheek Assen, De Nieuwe Kolk en gemeenten Noordenveld, Aa & Hunze en Assen. In Assen werkt Vlucht Voorwaarts ook nauw samen met Werkplein Drentsche AA. Deze partij verwijst inwoners door om deel te kunnen nemen aan trainingen en coaching.”

Stap voor stap stappen zetten

Iedereen die zich bij Vlucht Voorwaarts meldt wordt gekoppeld aan een maatje met een Nederlandse achtergrond. Daarna start de training. Marja: “De maatjes helpen de deelnemers met de integratie in Nederland, terwijl de maatjes kennismaken met andere talen en culturen. Hierdoor wordt er wederzijds gere-integreerd. We willen zoveel mogelijk mensen in Drenthe volwaardig laten meedoen. Het klimaat om ons heen is ietwat gepolariseerd, maar dat sterkt ons juist om ons hier hard voor in te zetten. ”

Versterken van naoberschap

Yvonne Turenhout: “Met dit project wordt niet alleen gewerkt aan individuele ontwikkeling, maar ook aan het versterken van naoberschap in Drenthe. Door samen te werken aan een inclusievere samenleving, kunnen we bouwen aan een toekomst waarin iedereen gelijke kansen heeft en zich volledig kan ontplooien, ongeacht achtergrond of afkomst."

Het project 'Bartjes Doorbreken Bubbels' komt op een cruciaal moment, gezien de nieuwe Wet inburgering 2021 die sinds 1 januari 2022 van kracht is. Deze wet geldt voor iedereen in Nederland die inburgeringsplichtig is. Het doel van deze wet is om inburgeringsplichtigen snel te laten integreren in de Nederlandse samenleving, bijvoorbeeld door werk te vinden. Echte integratie kan namelijk alleen plaatsvinden als men zich echt verbonden voelt met de samenleving.

Foto: Stichting Vlucht Voorwaarts