Achtergrond informatieRegionaal Landschap

Landelijke documenten

Organisatie

Landschapsvisie

Jaarverslagen

Voorlichting en educatie

Drents-Friese Wold

Beheer- en Inrichting

Recreatie

Onderzoek

Dwingelderveld

Beheer en Inrichting

Recreatie

Verwijzingen

Meer informatie is te vinden op verschillende websites

Nationale Parken

Partners in de Stuurgroep

Recreatie

Recreatiebedrijven

Bedrijven rond het Drents-Friese Wold

Bedrijven rond het Dwingelderveld

Natuur

Trends in broedvogelparen kritische soorten
De SOVON heeft tellingen van broedvogelparen in het Drents-Friese Wold bijgehouden

Vogelwaarnemingen uit heel Noord-Nederland

Waarnemingen van dieren in de natuur
Hebt u een bijzondere vogel of zoogdier gezien en wilt u dat melden? Of wilt u weten welke soorten er de laatste tijd in het Drents-Friese Wold gezien zijn, neem dan een kijkje op deze site. U kunt via Informatie, Gebieden zoeken per provincie. Het NP is zowel bekend als "Drentsch-Friese Wold", "Drents-Friese Woud" en "Drentsch-Friese Woud". U kunt ook zoeken op specifieke gebieden zoals Berkenheuvel, Aekingerzand, Diever, of Grenspoel

Cultuurhistorie

Hunebedden in Nederland
Het hunebed in Diever is een van de tientallenm hunbedden in Drenthe. OP deze site treft u veel informatie over deze reuzengraven aan.

Overig

Digitaal kaartmateriaal provincie Drenthe
De provincie beschikt over veel digitale kaartinformatie van bijvoorbeeld cultuurhistorie, natuurwaarden, eigendomsinformatie enz. Van de beschikbare informatie kunt u nu uw eigen kaart samenstellen. Inzoomen op het Drents-Friese Wold is mogelijk. Helaas is deze informatie alleen voor Drenthe beschikbaar.