Dwingelderveld..... nog groter en stiller

Herinrichting Noordenveld

Het voormalig landbouwgebied Noordenveld, in het hart van het Nationaal Park Dwingelderveld is teruggegeven aan de natuur. Met een Europese Life subsidie is tussen 2013 en 2016 het watersysteem herstelt. De diepe sloten die ten gunste van de landbouw dwars door de natte hei gegraven waren, zijn gedempt. De voedselrijke bovenlaag van de landbouwgrond is verwijderd en verwerkt in de geluidswal langs de A28.

Het project is inmiddels afgerond. Wat er precies gebeurd is en de gegevens uit de monitoring, zijn op deze pagina na te lezen.

Dwingelderveld

Nationaal Park Dwingelderveld is het grootste natte heidegebied van West-Europa. Het is aangewezen als Natura 2000-gebied. U vindt hier zeldzame dieren en planten. De betrokken overheden en beheerders willen de natuur in dit gebied beschermen en herstellen, zodat de kwaliteit van de natuur optimaal wordt. Dat is niet alleen prettig voor de dieren en planten in het gebied, maar ook voor omwonenden en toeristen. Want zo kunnen zij genieten van een prachtig natuurgebied!

logo_life_high_resolution_2

Dit project is tot stand gekomen met een financiële bijdrage van LIFE+, het Europese financierings-instrument voor de instandhouding van Natura 2000 gebieden.

Investeren in de natuur

De provincie Drenthe, gemeenten, terreinbeheerders en het waterschap Reest en Wieden hebben de handen ineen geslagen om samen het Dwingelderveld te herinrichten. Tussen 2013 en 2016 is de voormalige landbouwgrond van het Noordenveld, in het hart van het Nationaal Park, verandert in natuur. De bovenste laag van de bodem is afgegraven, zodat zich hier zich weer natte heide kan ontwikkelen. Daarmee is het totale heidegebied nog groter geworden. Door de afgegraven grond te verwerken in een geluidswal langs de A28, is het gebied ook stiller geworden. Omdat er geen landbouwgrond meer in het gebied ligt, zijn de sloten dicht en gegooid en heeft het gebied weer zijn natuurlijke afwatering gekregen. Ook voor recreanten is het gebied aantrekkelijker geworden. Er zijn nieuwe paden voor recreanten, waaronder een familiepad dat ook bruikbaar is voor rolstoelers. 
Om het Dwingelderveld te verbinden met het centrale deel van Drenthe is er een ecoduct aangelegd over de A28 ter hoogte van het Ter Horsterzand. Klik hier voor een banner (pdf?handheld=true, 3.5 MB) van het project.

Uitkijktoren op geluidswal

Dwingelderveld is groter, stiller en natter geworden: De herinrichting is inmiddels afgerond. In een aantal afleveringen van RTV-Drenthe laten presentator Andries Ophof en André Donker van Natuurmonumenten zien hoe mooi het gebied nu al is geworden.

Als u de complete tekst van het "Inrichtingsplan Dwingelderveld" wilt lezen kunt u deze hier downloaden (pdf?handheld=true, 5.1 MB).

In 2007 heeft het Nationaal Park ook een publieksbrochure (pdf?handheld=true, 1.5 MB) uitgegeven met een toelichting op de plannen.

laymansreport_21052015_digitaal-4mb-1-np480

Download de samenvatting van het rapport

Het officiële rapport is een uitgebreid technisch verhaal.  De samenvatting is via de website Dwingelderveld te downloaden (pdf?handheld=true, 3.1 MB).

Meer informatie op onderdelen