BewonersIMG_2458 site

Betrokkenheid van bewoners van het gebied bij de toekomstige ontwikkeling is van wezenlijk belang. Op deze pagina vind je specifieke informatie voor bewoners van het gebied.

Natura 2000

Holtingerveld, Dwingelderveld en Drents-Friese Wold zijn alle 3 Natura 2000 gebieden. Dat betekent dat ze op basis van Europese natuurregelgeving beschermd zijn. Vanuit de doorvertaling van de Europese richtlijnen, heeft Nederland de Natuurbeschermingswet aangepast. Op basis van deze wet zijn de Natura 2000 gebieden aangewezen en is voor ieder gebied een Beheerplan opgesteld. De plannen zijn nu in procedure. Kijk voor meer informatie per gebied op onderstaande pagina's.

Holtingerveld

Dwingelderveld

Drents-Friese Wold

Nieuwsberichten uit de regio

Activiteiten in de regio