Junior Rangers


Wat zijn Junior Rangers?
Wij zijn jongeren in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar. We vinden het leuk om geregeld met elkaar op pad te gaan in het Dwingelderveld. We helpen dan bijvoorbeeld mee met het onderhoud van deze natuur, gaan met de boswachter op pad of helpen met tellingen van roofvogels, vlinders of muizen. We beleven en leren zo veel, zoals herkennen van de planten en dieren die in onze gebieden leven, hoe je eten uit de natuur kunt halen en hoe we de natuur moeten onderhouden. Maar het belangrijkste is de lol, want we lachen samen wat af...

Aspirant Junior Rangers
Wanneer je naar het voortgezet onderwijs gaat kun je eerst Aspirant Junior Ranger worden. Als je een heel seizoen aan alle activiteiten hebt mee gedaan en bij het afsluitend kamp aan de groep en de ouders verteld wat je beleefd hebt of wat je geïnspireerd heeft dan kun je gecertificeerd worden tot Junior Ranger.

Zomerkamp
Net voor de zomervakantie hebben we elk jaar een zomerkamp, midden in de natuur. Eigenlijk één groot feest! Tijdens dat kamp sluiten we ons seizoen af. We maken tijdens het kamp samen ons eten en hebben verschillende activiteiten.
Sommigen van ons gaan in de zomer zelfs mee naar een internationaal kamp van EUROPARC. Daar ontmoet je Junior Rangers uit alle landen van Europa.

Junior Ranger netwerk
Het Junior Ranger programma is in 2002 van start gegaan in Europa en sinds die tijd erg gegroeid. Het lid zijn van het uitwisselingsproject Junior Rangers geeft jongeren de kans om een eigen netwerk binnen Europa op te bouwen.
Rond 2018 waren er 80 beschermde natuurgebieden in 19 verschillende Europese landen aangesloten bij het uitwisselingsproject Junior Rangers. Dit betekent dat er ongeveer 5000 jongeren met het project mee doen.

18 jaar en ouder
Als je ouder dan 18 jaar bent en je vindt het leuk om door te blijven gaan bij de Junior Rangers, dan kun je bijvoorbeeld ook begeleider worden of je vaarbewijs of EHBO-diploma halen. Internationaal kun je verder in het Youth+ programma.

Voorbeelden van activiteiten die wij het afgelopen seizoen hebben gedaan: wandelen met de schaapsherder; fietstocht door Dwingelderveld samen met een andere Junior Rangers groep; wadlopen; veld-EHBO en een bezoek aan de Markerwadden tijdens de landelijke JR dag. Het jaarlijkse kamp net voor de zomer is dit jaar met 4 Noordelijke JR groepen.

De kosten voor één jaar Junior Rangers lidmaatschap zijn €50. Dit is inclusief een 4 seizoenen jas in bruikleen.

Junior Rangers zijn jongeren die naar het Voortgezet Onderwijs gaan en de leeftijd hebben van 12 t/m 18 jaar. Totaal bestaat onze groep uit 19 Junior Rangers, enkele daarvan zijn 18+.