Dwingelderveld

...Grote stille natte heide....

Zacht glooiende heidevelden met plassen en vennetjes. Bos, stuifzand en schilderachtige esdorpen. Voor een afwisselende fiets- of wandeltocht bent u in Nationaal Park Dwingelderveld op de goede plek.

Drents-Friese Wold

Wold zonder grenzen met een verrassende variatie aan bos en stuifzand....

Nationaal Park Drents-Friese Wold is één van de grootste natuurgebieden van Nederland. Op de grens van beide provincies wisselen bos, heide, stuifzand en grasland elkaar af.

Holtingerveld

Oerlandschap gekneed door ijs en oorlog.....

Het Holtingerveld is een gevarieerd natuurgebied met veel hoogteverschillen en afwisselingen in natte en droge natuur. Het landschap is getekend door de geschiedenis. In het Holtingerveld vindt u hunebedden, grafheuvels, oorlogsmonumenten en bomkraters.

Kolonie van Weldadigheid

Frederiksoord, de oudste kolonie....

Rechte paden en een raster van hoofd- en zijwegen. Koloniewoningen. Huis Westerbeek van de Maatschappij van Weldadigheid. Museum de Koloniehof… In Frederiksoord vind je nog veel sporen van de tweehonderd jaar oude Kolonie van Weldadigheid.

Nationale Parken in Nederland

Nederland heeft eenentwintig Nationale Parken. Samen vertellen zij het verhaal van de Nederlandse natuur. Een Nationaal Park kent een karakteristiek landschap met bijzondere dieren en planten. Grondeigenaren, beheerders en andere betrokkenen zorgen dat die natuur karakteristiek en bijzonder blijft. De mooiste stukken natuur blijven daardoor voor Nederland behouden.

Bekijk het korte filmpje over de Nationale Parken in Nederland.

Nationaal Park Drentsche Aa

Nergens in Nederland vind je een beek als de Drentsche Aa. Kronkelend haar weg zoekend door het landschap, zoals zij dat al eeuwen en eeuwen gedaan heeft. In dit uitzonderlijk gaaf gebleven landschap creëerden boeren gedurende duizenden jaren een grote rijkdom aan natuur. Bezoek daarom ook het Nationale Park Drentsche Aa, voor meer informatie over het park klik dan op de afbeelding.

Nationaal Park Weerribben-Wieden

Je ziet er alle schakeringen in de ontwikkeling van open water tot moerasbos. Oprukkende oeverbegroeiing en dichtgroeiend water, drijftillen, rietlanden en voedselarm grasland. Typische moerasbewoners zoals vogels, vissen, zoogdieren, reptielen en insecten, vinden een plek in de gevarieerde begroeiing en de bijzondere plantenwereld. Bezoek daarom ook het Nationale Park Weerribben-Wieden, voor meer informatie over het park klik dan op de afbeelding.

Nieuws

Agenda