Informatiekanalen

Informatie voor inwoners en ondernemers

Wil je op de hoogte blijven van ontwikkelingen rond natuur en landschap en de Nationale Parken Dwingelderveld en Drents-Friese Wold, abonneer je dan op onze digitale en papieren nieuwsbrieven.

Er wordt heel veel gecommuniceerd en het is niet altijd duidelijk wie de afzender is. We doen hier een poging tot verduidelijking en overzicht.

Informatie over de Nationale Parken, het Holtingerveld en directe omgeving

Overheden, terreinbeheerders en maatschappelijke vertegenwoordigers werken nauw samen in de Drents-Friese grensstreek. De samenwerking heeft tot doel het gebied mooi en leefbaar te houden. We informeren inwoners en ondernemers via Veldwijzer - het huis aan huisblad dat twee keer per jaar per post huis-aan-huis bezorgd wordt. En verder worden er per park en soms apart voor een groot project (zoals de landschapsvisie) digitale nieuwsbrieven uitgegeven. Je kunt je hieronder in-  of uitschrijven voor de verschillende nieuwsbrieven.

Natuurontwikkeling

De provincie Drenthe is verantwoordelijk voor de inrichting en ontwikkeling van nieuwe natuur. De uitvoering is belegd bij Prolander. Beheer en uitvoering wordt in nauw overleg met de terreineigenaren en het waterschap uitgevoerd. Voor de diverse projecten worden ook digitale nieuwsbrieven uitgegeven.

Digitale nieuwsbrief Dwingelderveld

De digitale nieuwsbrief Dwingelderveld verschijnt 4 keer per jaar. De eindredactie wordt gevoerd door het bezoekerscentrum Ruinen van Natuurmonumenten.

Je kunt je hier inschrijven voor deze nieuwsbrief.

Algemene nieuwsbrief Drents-Friese Wold

met alle nieuws rond het Drents-Friese Wold. Meld je aan voor de digitale Nieuwsbrief

Digitale Nieuwsbrief Middenloop Vledder Aa

Prolander werkt momenteel aan de voorbereiding en uitvoering van de middenloop van de Vledder Aa. Wil je op de hoogte blijven, meld je dan aan voor de digitale nieuwsbrief.