Klimaat en energie: op zoek naar ruimte en draagvlak


Drenthe is ambitieus, ook als het gaat om klimaat en energie. We willen dat de hoge leefbaarheid er ook is voor toekomstige generaties. Hierbij zien we de provincie als een proeftuin voor innovatieve duurzame energieopwekking en verduurzaming. Initiatieven ondersteunen we, oplossingen faciliteren we.

Samen met je buren energie besparen

In Drenthe houden zo’n 80 werkgroepen (zoals buurtteams, Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) Dorpsbelangen, wijkwerkgroepen, etc.) en lokale energiecoöperaties zich bezig met zowel energie besparen als energie opwekken. Eén van die werkgroepen, VvE Villa Landleven uit Meppel, maakte gebruik van de subsidie Collectieve energie-initia- tieven van de provincie Drenthe.

Goed voorbereid, minder kwetsbaar

Samen met veel partners zijn we aan de slag om onze provincie klimaatbestendig te maken, of beter nog: klimaatveerkrachtig. De vraag is hoe we ons landschap zo inrichten, dat het minder kwetsbaar wordt voor de gevolgen van hete zomers en hevige neerslag. En tegelijkertijd ook de kansen benutten die een veranderend klimaat biedt.

Uitgelicht: Samen doorpakken in de energietransitie

In Drenthe zijn de afgelopen jaren stappen gezet in de energietransitie. De provincie werkt vanuit energietransitie-agenda ‘Samen doorpakken’ aan de ontwikkeling van zon- en windenergie, energiebesparing bij bedrijven en industrie, een goed energiesysteem met ruimte voor waterstofontwikkelingen en energiebesparing in woningen.

Energiecoaches

Om inwoners te helpen bij energiebesparing in hun woning, werkt de provincie samen met woningbouwcorporaties, gemeenten en het Drents Energieloket. De provincie speelt hierin vooral een ondersteunende rol. Vanuit deze rol is onder andere geld vrijgemaakt voor het opleiden van energiecoaches en het opzetten van een lerend netwerk voor deze coaches. Inwoners van Drenthe kunnen via het Drents Energieloket contact opnemen met een energiecoach die vervolgens bij de inwoner thuis aan de hand van een checklist kijkt hoe de inwoner kan besparen op energie. Drenthe telt op dit moment 150 energiecoaches. Een van die energiecoaches in Margriet Arends uit Annen. In de gemeente Aa en Hunze geeft zij inwoners advies over energiebesparing. Gedeputeerde Tjisse Stelpstra bracht haar een bezoek.

Naast de energiecoaches heeft de provincie nog veel meer gedaan. Er zijn onder andere zon-op-dak projecten uitgerold, energiecoöperaties ondersteund bij de ontwikkeling van zonneparken en realisatie van lokaal eigendom. Ook is ingezet op energiebesparing bij bedrijven en industrie met het aanbieden onder meer energiescans en diverse subsidieregelingen. Initiatiefnemers van projecten voor duurzame opwek die tegen problemen aanlopen met terugleveren van opgewekte stroom aan het elektriciteitsnetwerk, kunnen gebruik maken van een handreiking met tien mogelijke oplossingen. Daarnaast hebben zij ook de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor het inzetten van deze oplossingen. Waterstofontwikkelingen hebben een vlucht genomen en er zijn  inmiddels meerdere waterstofvulpunten in de provincie geopend.

Waterstofprojecten in Drenthe

De provincie Drenthe zet in op het gebruik van waterstof. We onderzoeken de mogelijkheden voor waterstofproductie, transport van waterstof en toepassing van waterstof in de industrie, mobiliteit en leefomgeving . Dat kunnen we niet alleen, maar doen we samen met verschillende partners. Benieuwd welke projecten op het gebied van waterstof in uitvoering zijn?