Klimaat en energie: Samen met je buren energie besparen


Drenthe is ambitieus, ook als het gaat om klimaat en energie. We willen dat de hoge leefbaarheid er ook is voor toekomstige generaties. Hierbij zien we de provincie als een proeftuin voor innovatieve duurzame energieopwekking en verduurzaming. Initiatieven ondersteunen we, oplossingen faciliteren we.

Uitgelicht: Samen met je buren energie besparen

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen in 2023 blikken we terug op een aantal belangrijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Deze keer staat het thema klimaat en energie centraal. In Drenthe houden zo’n 80 werkgroepen (zoals buurtteams, Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) Dorpsbelangen, wijkwerkgroepen, etc.) en lokale energiecoöperaties zich bezig met zowel energie besparen als energie opwekken. Eén van die werkgroepen, VvE Villa Landleven uit Meppel, maakte gebruik van de subsidie Collectieve energie-initia- tieven van de provincie Drenthe. Lute Hulshof, secretaris bij VvE Villa Landleven, vertelt.

“Vroeg of laat komt iedereen voor deze uitdaging te staan. Moet je bijvoorbeeld als VvE de cv-ketels vervangen, dan is dat het moment om na te denken over een duurzame oplossing. Dankzij de subsidie van de provincie hebben we de eerste stap gezet. De volgende stap was het opvragen van een haalbaarheidsstudie waarin een gespecialiseerd bedrijf bekijkt wat de mogelijkheden zijn.”

Bepaal de ideale situatie

“De oplossingen die bedrijven bieden, zijn gebaseerd op wat er onder andere planologisch mogelijk is. Maar je kunt zelf ook nadenken over de gewenste oplos- sing. Bepaal de ideale situatie en ga dan in overleg met instanties om te kijken wat je hiervan kunt waarmaken.

Het is voor elke VvE een aanrader om een nulmeting van de technische staat van het gebouw te laten uitvoeren. Dan weet je hoe het gebouw er technisch voor staat en waar winst te behalen is.”

Laat iedereen in z’n waarde

“We zijn van begin af aan transparant geweest naar de rest van de bewoners. Sommigen waren best kritisch. Het is heel belangrijk iedereen in zijn of haar waarde te laten en aan te horen wat ze te zeggen hebben. Laat dus alle betrokkenen bij de presentaties van de plannen zijn en biedt ze de mogelijkheid om te reageren. Zo weet iedereen wat er gaat gebeuren.”

Tjisse Stelpstra, gedeputeerde Energie

“We zien een enorme groei van het aantal energiecoöperaties en andere lokale energie-initiatieven in Drenthe. Inwoners pakken zelf de handschoen op om aan de slag te gaan met duurzame energie- projecten. Het vraagt echter ook veel van initiatiefnemers en daarom ondersteunt de provincie deze initiatieven van harte.”

Samen energie opwekken

Lokaal eigendom

De provincie vindt het belangrijk dat bewoners en bedrijven in de omgeving van een zonnepark, zonnedak of windmolen de kans krijgt om mede-eigenaar te worden. Op deze manier blijven inkomsten van duurzame energie en zeggenschap zoveel mogelijk in de regio. Lokaal eigendom, noemen we dat.

Ontwikkelfonds voor energiecoöperaties

Bij het starten van een energieproject komen vaak veel kosten kijken. Denk aan specialistische (haalbaarheids)onderzoeken, het aanvragen van een vergunning of een subsidie én fiscaal en juridisch advies om tot een goed projectplan te komen. Via het ontwikkelfonds kunnen energiecoöperaties geld lenen als zij beginnen met een energie- project. Meer informatie over voorwaarden en aanvragen via www.energiesamen.nu