Ligplaatsen Drentse vaarwegen


Als u in de zomer te gast bent op de Drentse vaarwegen, kunt u overnachten op een groot aantal ligplaatsen. Ook is het mogelijk om gebruik te maken van een winterligplaats op een van de Drentse vaarwegen. Hiervoor kunt u een aanvraag indienen bij de provincie Drenthe.

Zomerligplaatsen

Als u in de zomer te gast bent op de Drentse vaarwegen, kunt u overnachten op een groot aantal ligplaatsen. De volledige lijst ligplaatsen is vastgelegd in het Ligplaatsenbesluit 2016 (lijst A). Deze plaatsen zijn met borden aangegeven. Het is niet toegestaan op andere plaatsen te gaan liggen dan de aangegeven ligplaatsen.

U mag maximaal 13 nachten aaneengesloten op een ligplaats verblijven. Op die manier kunnen meer mensen genieten van bepaalde ligplaatsen. Gun ook een ander uw favoriete plek!

Het is niet toegestaan om aan te meren op wachtplaatsen bij bruggen en sluizen, behalve als u daadwerkelijk voor de bediening van de brug of sluis wacht.

Winterligplaatsen

Het is mogelijk om gebruik te maken van een winterligplaats op een van de Drentse vaarwegen. Daarvoor zijn locaties beschikbaar op de volgende vaarwegen:

  • Drentsche Hoofdvaart, Dieversluis, Oostoever
  • Drentsche Hoofdvaart, Dieversluis, Westoever
  • Drentsche Hoofdvaart, Passantenhaven
  • Coevorder Stadsgrachten, Westelijke Stadsgracht
  • Afwateringskanaal Coevorden, Westelijke Oever

Zie ook: Ligplaatsenbesluit, lijst B.

Let op: Het is niet toegestaan op uw boot te verblijven tijdens de periode van winterstalling.

Ligplaatsen Verlengde Hoogeveensche Vaart

Let op: Winterligplaatsen op de Verlengde Hoogeveensche Vaart (Geesbrug, Nieuw Amsterdam en Klazienaveen) kunt u niet via de provincie Drenthe aanvragen. Neem voor deze ligplaatsen contact op met:

  • Geesbrug: De heer J. Schonewille van Plaatselijk Belang Geesbrug, telefoon: 06 – 20417016.
  • Nieuw Amsterdam en Klazienaveen: Watersportvereniging Emmen en Omstreken via www.emmerwatersport.nl (onder Contact kunt u een mededeling plaatsen) of stuur een e-mail naar info@emmerwatersport.nl.

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55