Wanneer kunt u een tegemoetkoming in de kosten aanvragen?


Voor een voortoets voor een locatie in een van de onderzoekszones kunt u een vergoeding van de provincie Drenthe krijgen. Afhankelijk van het type toets bedraagt de vergoeding maximaal 3.000 euro of 5.000 euro. De regeling kent een jaarlijks subsidieplafond van 50.000 euro. Doorloop onderstaand stappenplan om te kijken of u recht heeft op de tegemoetkoming.

1. Heeft u een voortoets laten uitvoeren voor de aanleg van drainage of een beregeningsput in de onderzoekszone?

  • Ja: ga naar 2
  • Nee: u komt niet in aanmerking voor een tegemoetkoming

2. Is de drainage of beregeningsput al aangelegd?

  • Nee: ga naar punt 3
  • Ja: u komt niet in aanmerking voor een tegemoetkoming

3. Heeft de provincie de voortoets en - in het geval van nader onderzoek - de Passende Beoordeling als toereikend beoordeeld?

  • Ja: ga naar 4
  • Nee: u komt niet in aanmerking voor een tegemoetkoming

4. Bevat de voortoets een hydrologische toets of een Passende Beoordeling?

  • Hydrologische toets met overige effecten en eventueel AERIUS-berekening: u komt in aanmerking voor een maximale tegemoetkoming van € 3.000. Ga naar het subsidieformulier.
  • Hydrologische toets en Passende Beoordeling: u komt in aanmerking voor een maximale tegemoetkoming van € 5.000. Ga naar het subsidieformulier.