Landelijke aanpak piekbelasting


Om de natuur te herstellen moet de stikstofneerslag op kwetsbare natuurgebieden fors omlaag. Met de landelijke aanpak piekbelasting wil het kabinet de stikstofneerslag in deze gebieden snel terugdringen. De aanpak richt zich op ongeveer 3000 bedrijven die de meeste stikstofneerslag veroorzaken op overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Dit zijn veelal agrarische en enkele industriële bedrijven. Deze bedrijven hebben verschillende mogelijkheden om de stikstofneerslag te verminderen. Agrarisch ondernemers kunnen bijvoorbeeld kiezen voor extensiveren, omschakelen, innoveren, verplaatsen of stoppen. De ondernemer maakt zelf een keuze en kan hierbij gebruik maken van ondersteunende regelingen en extra begeleiding.

Valt mijn bedrijf onder de landelijke aanpak piekbelasting?

Bedrijven die met een locatie de meeste stikstofneerslag veroorzaken op kwetsbare natuurgebieden (Natura 2000-gebieden) vallen onder de aanpak piekbelasting. Dit is het geval wanneer een bedrijf binnen 25 kilometer van overbelaste stikstofgevoelige natuur ten minste 2500 mol stikstofdepositie per jaar veroorzaakt. Deze landelijke drempelwaarde geldt voor zowel industriële als agrarische bedrijven. Ondernemers kunnen anoniem via de AERIUS Check nagaan of zij voldoen aan de drempelwaarde.

AERIUS Check

Met de AERIUS Check kunt u anoniem berekenen wat de stikstofneerslag van uw bedrijfslocatie is. Op deze manier kunt u nagaan of uw bedrijf voldoet aan de drempelwaarde voor de regelingen onder de aanpak piekbelasting. De ingevulde gegevens en uitkomsten worden niet opgeslagen en zijn niet beschikbaar voor de overheid. U vindt hier de handleiding om de AERIUS Check in te vullen.

Opties voor de agrarische sector

Valt uw bedrijf onder de landelijke aanpak piekbelasting? Dan zijn er verschillende mogelijkheden om de stikstofuitstoot te verminderen. Naast vrijwillige beëindiging kunt u bijvoorbeeld ook omschakelen of extensiveren. Lees op de website van het Rijk over de verschillende mogelijkheden en de ondersteuning die het Rijk daarbij biedt. Hiervoor zijn regelingen beschikbaar of nog in ontwikkeling. Alle regelingen zullen in aanloop tot april 2024 een periode tegelijk open staan. Op deze manier hebben ondernemers voldoende tijd om een weloverwogen beslissing nemen over de toekomst van hun bedrijf.

Ondernemersplan

Het is voor ondernemers mogelijk om zelf met ideeën en voorstellen te komen die tot stikstofreductie leiden door het opstellen van een ondernemingsplan. Lees op de website van het Rijk hier meer over.

Maatregelen industrie

Het Rijk neemt contact op met de 28 industriële bedrijven die voldoen aan de landelijke drempelwaarde van de aanpak piekbelasting. Samen met deze bedrijven bekijkt het Rijk wat er nodig is om de stikstofneerslag terug te brengen.

Verduurzaming landbouw

Om ook in de toekomst gezonde bedrijven, sterke natuur en een vitaal landelijk gebied te behouden is verduurzaming nodig. Het is daarom van belang dat alle agrarische en industriële ondernemers nadenken over de toekomst van hun bedrijf en daar een eigen keuze in maken. Daarom zijn er verschillende regelingen beschikbaar die hulp kunnen bieden bij deze keuze.
Het kabinet biedt bedrijven binnen de aanpak piekbelasting extra mogelijkheden en ondersteuning om de stikstofuitstoot fors terug te brengen. Meedoen aan de aanpak is vrijwillig. Bedrijven die geen gebruik maken van de opties binnen de aanpak piekbelasting, kunnen later mogelijk wel te maken krijgen met verduurzamingseisen die voortkomen uit de opgaves voor natuur, water en klimaat.

Focus op herstel van de natuur

De landelijke aanpak piekbelasting is aanvullend op de bestaande stikstofaanpak. Het kabinet wil met de aanpak de stikstofneerslag in kwetsbare natuurgebieden versneld terugdringen. Als piekbelastende bedrijven hun stikstofuitstoot fors verminderen, heeft dat direct effect op de hoeveelheid stikstofneerslag in kwetsbare natuurgebieden. Op deze manier kan de natuur herstellen en ontstaat er op termijn ook weer ruimte voor vergunningverlening. Zoals voor het legaliseren van PAS-meldingen en vervolgens voor andere urgente maatschappelijke en economische ontwikkelingen.


Vragen of hulp nodig?

De stappen die nodig zijn om de stikstofuitstoot te verminderen kunnen ingrijpend zijn voor ondernemers en betrokkenen. Het Rijk biedt daarom extra ondersteuning en de mogelijkheid om advies op maat aan te vragen. U kunt op verschillende manieren hulp krijgen:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

voor vragen over de aanpak piekbelasting en de regelingen in de landbouw. RVO is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 tot 17:00 uur via: 088 - 042 42 42. Of kijk op Contact (rvo.nl)

Landelijk Informatiepunt Stikstof en Natura 2000 van BIJ12

voor vragen over de AERIUS Check en vergunningverlening. Het informatiepunt is bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur op telefoonnummer 085 – 486 25 90. Of via het vragenformulier op: Helpdesk Stikstof en Natura 2000 - BIJ12

Zaakbegeleider

vraag een gesprek aan met een zaakbegeleider vanuit de overheid. Dit gesprek is gratis en op vrijwillig basis. De zaakbegeleider komt bij u langs en bespreekt met u de opties en financiële regelingen binnen de landelijke aanpak piekbelasting. Lees hier hoe u een afspraak via RVO kunt inplannen. Let op! In Drenthe kan dit niet eerder dan 1 augustus 2023.

Het team van zaakbegeleiders is nog in opbouw. Daarom is het niet mogelijk om in heel Nederland tegelijkertijd te starten met gesprekken met zaakbegeleiders.

Contactpersoon aanpak piekbelasting provincie Drenthe

Niels Kokkeler

n.kokkeler@prolander.nl

06 29 73 90 33

Bereikbaar op:

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17:00 uur.

Met ingang van 1 september kan men op de volgende tijden bellen:

Maandag, dinsdag en donderdag van 14.00 tot 16.00 uur.

Woensdag van 19.00 tot 21.00 uur.

Bij geen gehoor graag mailen of de voicemail inspreken. Er wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Geen piekbelaster, maar wel de stikstofuitstoot verminderen of stoppen?

Valt uw bedrijf niet onder de aanpak piekbelasting, maar wilt u wel de stikstofuitstoot verminderen? Ook dan zijn er verschillende regelingen, zoals de Lbv, om u te ondersteunen bij deze keuze. Kijk voor meer informatie op de website van RVO of neem telefonisch contact op met een adviseur van RVO: 088 - 042 42 42.