Drenthe werkt aan...


De provincie werkt op diverse manieren aan de aanpak stikstof. Bijvoorbeeld:

  • Uitvoering programma Natuurlijk Platteland, met extra inzet vanuit het programma Natuur
  • Inzetten op verduurzaming en innovatie bij sectoren. Bijvoorbeeld via de ontwikkelagenda Duurzame Melkveehouderij, inzet en samenwerking bij Boer, Burger, Biodiversiteit, duurzame mobiliteit etcetera.
  • Registratie en uitgifte van stikstofruimte

In de Gebiedsgerichte Aanpak komt dit samen. We werken integraal vanuit de verschillende beleidsopgaven en lopende programma’s. Win-win situaties kunnen daardoor in de praktijk worden benut.