Luchtkwaliteit


Voortgang Schone Lucht Akkoord

Begin 2020 heeft de Provincie Drenthe het Schone Lucht Akkoord (SLA) ondertekend. Hiermee zetten wij ons samen met het Rijk, andere provincies en gemeenten in voor een schone lucht en gezondheidswinst.

Het RIVM heeft op 14 maart 2022 de eerste doorrekening van het Schone Lucht Akkoord gepubliceerd. Daaruit blijkt dat in 2030 47% tot 52% gezondheidswinst door schonere lucht gehaald wordt. Mensen leven daardoor langer en in een betere gezondheid. Daarmee ligt het Schone Lucht Akkoord mooi op koers om het doel van 50% te halen. Om de doelen te halen, is het van belang dat de komende jaren alle afgesproken maatregelen uit het SLA worden uitgevoerd.

Elke twee jaar maakt het RIVM [in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat] een voortgangsmeting om te kijken of het Schone Lucht Akkoord op koers ligt om de doelen te halen.

Voor meer informatie over dit onderwerp, zie:

Gezondheidswinst door schonere lucht in Nederland | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl

Achtergronddocument + Erratum


Houtstook

Houtstook kan leiden tot overlast wanneer er op het verkeerde moment of op de verkeerde manier gestookt wordt. Bij de verbranding van hout in kachels, haarden en vuurkorven komt een mengsel aan stoffen vrij. De uitstoot kan sterk verschillen tussen verschillende typen kachels, het gebruikte hout en tussen gebruikers.