Geurhinder ETP Wijster


In de afgelopen jaren zijn er klachten binnengekomen bij zowel de gemeente Midden-Drenthe als de provincie over geurhinder. De melders van deze klachten wonen in veel gevallen rondom het bedrijventerrein Energie Transitie Park (ETP) in Wijster. Om meer inzicht te krijgen in de geursituatie hebben de gemeente en provincie gezamenlijk onderzoek laten doen. De Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUDD) heeft dit uitgevoerd.

Het rapport

In het rapport worden de klachten die 2021 zijn ingediend geanalyseerd aan de hand van uitgevoerde veldwaarnemingen, geurmonitoring door elektronische geursensoren en de gemeten windrichting. Uit de analyse wordt geconcludeerd dat voor 98% van de ingediende geurklachten het ETP-terrein de geurbron was.

Daarnaast is er onderzoek gedaan op basis van de data uit de elektronische geursensoren en verspreidingsberekeningen om zo de overlast toe te kennen aan een specifieke bron op het ETP-terrein. Uit dit onderzoek bleek dat er per klacht vaak meerdere bronnen als oorzaak kunnen worden aangewezen. Wel komt naar voren dat er twee locaties zijn met de meest dominante geur in de regio namelijk; de composteringsinstallatie (GECO) van Attero en Noblesse.

Het volledige rapport vindt u hieronder:

Geuroverlast ETP-terrein melden bij Centraal Meldpunt Milieuklachten

Ervaart u overlast, dan kunt u een melding doen. Dat kan via dit formulier. U kunt uw melding ook doorgeven via (0592) 36 53 03. Dit telefoonnummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Meer informatie over het Meldpunt Milieuklachten.

Milieuklacht melden

U kunt uw milieuklacht telefonisch doorgeven via het telefoonnummer (0592) 36 53 03. Dit nummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch bereikbaar. Voor minder spoedeisende klachten kunt u gebruik maken van ons digitale formulier.