Enquête voor verbeteringen in de toekomst


Deze enquête is bedoeld voor deelnemers aan het programma.
Het doel is om het programma te evalueren. Tevens worden de resultaten gebruikt voor de RVO-monitor.

Hieronder staat de link naar de enquête

Het invullen duurt ongeveer 7 minuten.