27 september: Kick-off bijeenkomst - dorpshuizen met erfgoedwaarden


De provincie Drenthe vindt het belangrijk dat bij de verduurzaming ook oog is voor de cultuurhistorische waarden van het dorpshuis. Daarom hebben we ons aanbod verbreed tot een integraal adviestraject. Met een team van deskundigen gaan we samen met het dorpshuisbestuur op zoek naar een manier waarop verduurzaming en cultuurhistorie kunnen bijdragen aan het toekomstbestendig maken van het dorpshuis. Dit hele traject wordt kosteloos aangeboden. Om een beeld te geven van hoe het traject eruit zal zien, organiseren we samen met de BOKD voor jullie en bestuursleden van 7 andere Drentse dorpshuizen op 27 september 2023 een bijeenkomst.

Programma

19.00 uur: Inloop met koffie en thee

19.30 uur: Welkom en presentaties

 • Programma Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed
  (door Ugo Leever, Provincie Drenthe)
 • De historie en kenmerken van het Drentse dorpshuis
  (door Wijnand Galema, architectuurhistoricus)
 • Het energievraagstuk in dorpshuizen met erfgoedwaardes
  (door Jolanda van der Sluis, Archipunt)
 • Het eindresultaat; de integratie van verduurzamingsmaatregelen, erfgoedwaardes en (toekomstig) gebruik in aanbevelingen
  (door Rob Hendriks, DAAD Architecten)
 • BOKD over hun regierol, hulp bij financieringsprocessen en nazorg
  (door Theo Andreae, BOKD)

21.00 uur: Afsluiting met hapje en drankje

Aanmelden

Ga naar het aanmeldformulier (geef aan met hoeveel personen je komt)

We zien je aanmelding graag tegemoet voor 25 september.

Praktische informatie

Datum en tijd:
Woensdag 27 september
19.00 - 21.00 uur

Locatie:
Dorpshuis D’Olde Karke
Zuidwolderweg 8
7932 PP Echten

Hier is voldoende parkeerruimte.