Recreatieve ontwikkeling VAM-berg


Het fietsparcours op de VAM-berg is sinds 19 oktober 2018 open voor fietsers. Op de foto’s hiernaast is te zien hoe de aanleg van dit parcours tot stand kwam.

De aanleg van het fietsparcours is fase 1 in de recreatieve ontwikkelingen op en rond de VAMberg. Naast het fietsparcours zijn in deze fase ook nieuwe wandelpaden, een mountainbikeparcours en een parkeerterrein aan de zuidzijde van de berg aangelegd. Via een verbindingsroute kunnen fietsers vanaf dit terrein door het Philipsbos naar het fietsparcours.

De komende jaren zal de recreatieve ontwikkeling van de VAM-berg verder vorm krijgen met onder andere de realisatie van het Dak van Drenthe.

Provincie Drenthe werkt in dit project samen met Attero, Afvalzorg en gemeente Midden- Drenthe.


De aanleg van het fietsparcours

Hieronder kunt u zien hoe de aanleg van het fietsparcours op de VAMberg gestalte kreeg. Het parcours is in zeven weken aangelegd en werd op donderdag 18 oktober 2018 officieel in gebruik genomen door gedeputeerde Henk Brink.