Startsubsidie Naoberschap Plus in Wateren


Gedeputeerde Staten kennen een startsubsidie toe van € 4.860,- voor een nieuwe woonleefgemeenschap in het dorp Wateren. Het project heet 'Naoberschap Plus' en draagt bij aan de ambities van de Sociale Agenda en Woonagenda om initiatieven van nieuwe woonvormen in Drenthe te ondersteunen.

Regeling in de maak

De provincie werkt aan een subsidieregeling waarin startsubsidies voor wooninitiatieven, zoals in Wateren, snel toegekend kunnen worden aan nieuwe woonvormen. Vooruitlopend op deze regeling kunnen andere initiatiefnemers bij het Impulsteam Wonen een aanvraag doen via wooninitiatieven@drenthe.nl. De verwachting is dat in het najaar van 2021 gebruik gemaakt kan worden van deze nieuwe subsidieregeling.