Impulsteam Wonen


Dit team van experts ondersteunt gemeenten, corporaties, marktpartijen en inwoners bij het ontwikkelen van plannen. Zo bereiden we woningbouwprojecten voor, zodat er altijd voldoende woningen zijn of we ondersteunen woon-zorg initiatieven van inwoners of nieuwe vormen van collectief wonen.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de woonopgaven. De uitvoering van woonplannen neemt de provincie niet over. Dit gebeurt nog steeds lokaal. Met het Impulsteam willen we een extra steuntje in de rug bieden om woonprojecten verder te brengen. Samen zorgen we dat íedereen toekomstbestendig kan wonen in Drenthe.