Subsidie Expeditieregeling


In 2040 zijn alle woningen in Drenthe energieneutraal. Dat betekent: iedereen die in Drenthe woont is niet meer afhankelijk van fossiele energiebronnen (bijvoorbeeld aardgas, kolen en olie). We zorgen zelf voor de energie die we nodig hebben. Om dit doel in 2040 te halen stelt de provincie subsidie beschikbaar.

De subsidieregeling Expeditie Energieneutraal Wonen is bestemd voor initiatiefnemers die een energiecollectief en/of een lokaal energieproject willen opzetten. De subsidie wordt alleen toegekend aan rechtspersonen.

De initiatieven dragen bij aan energieneutraal wonen. Het heeft met in ieder geval één van de onderstaande onderwerpen te maken:

  • Productie of infrastructuur van groen gas
  • Afzet van bio-gas of groen gas
  • Warmtenetten
  • Productie duurzame energie
  • Slimme energiesystemen
  • Innovatie in relatie met energie
  • Onderzoek en onderwijs
  • Besparing van energie in de utiliteitsbouw (bouwwerken die geen woonbestemming hebben)

Met deze subsidie wordt het proces naar energieneutraal wonen versneld. De subsidie vergoedt (gedeeltelijk) de kosten van de initiatieven. Het maakt deel uit van de Groene Energie Afspraak.

Gratis advies

U kunt gebruik maken van advies bij het aanvragen van een subsidie. De Energiewerkplaats Drenthe helpt bij het maken van een projectplan. Een projectplan is één van de voorwaarden van deze subsidie. Wij raden u sterk aan hiervan gebruik te maken, zie ook de website. Het is een gratis service.

Subsidie product

Status:
Gesloten
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

De maximale bijdrage bedraagt € 10.000.

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55

Meer informatie over digitaal ondertekenen