Subsidie Sportevenementen Drenthe


De provincie Drenthe wil door het ondersteunen van sportevenementen bijdragen aan een gevarieerde en aantrekkelijke sportevenementenkalender.

Let op: Vraagt u aan met eHerkenning? Let er dan op dat u gemachtigd bent voor de dienst 'Aanvragen met eHerkenning' van de provincie Drenthe. Het betrouwbaarheidsniveau is EH2+

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden?

Subsidie kan worden aangevraagd door gemeenten, sportverenigingen, sportbonden, of door sportbonden erkende rechtspersonen die belast zijn met de organisatie van een (grootschalig-, breedte- of top-) sportevenement of een evenement gericht op aangepast-/gehandicaptensport.

Subsidie product

Status:
Open
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

De subsidie bedraagt minimaal € 5.000,-- en maximaal € 25.000,-- en bedraagt nooit meer dan 25% van de begrotingskosten.

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55

Meer informatie over digitaal ondertekenen