Subsidie Cultuurmakersloket Drenthe


De provincie Drenthe wil het culturele klimaat in Drenthe een nieuwe impuls geven na de coronacrisis. Dat willen we doen door makers van nieuwe culturele projecten in Drenthe te ondersteunen. Hierbij gaat het zowel om professionele- als amateurkunst met inbegrip van community art.

Projectplan

Het projectplan wordt beschouwd als een uitgebreide versie met bijlagen van de informatie die in het aanvraagformulier wordt verstrekt. U moet dit volgens een bepaald format opstellen. Dit format kunt u downloaden op de pagina Algemene formulieren en formats

Wie kunnen aanvragen?

Bent u een kunstenaar? Of bent u een rechtspersoon zonder winstoogmerk, zoals een stichting of een vereniging, op het gebied van professionele of amateurkunst? En bent u gevestigd in Drenthe? In die gevallen kunt u bij ons een subsidie aanvragen voor het maken van een nieuw cultureel project. Krijgt uw instelling al een structurele subsidie van ons? Dan kunt u geen gebruik maken van deze regeling.

Voorwaarden

Waar moet u op letten bij een project?
Natuurlijk moeten de inhoud en uitvoering het publiek en de beoogde deelnemers aanspreken. Het publiek wordt goed bereikt en betrokken door de manier van presenteren en onder de aandacht brengen. Er moet kortom een verbindende kracht  van het werk uitgaan voor de kunstenaars en het publiek.
Het project moet financieel en praktisch uit te voeren zijn gelet op de coronabeperkingen en de geldende RIVM-richtlijnen.
Tenslotte mag het project nog niet gestart zijn voordat de subsidie is aangevraagd.

Subsidie product

Status:
Open
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Beschikbaar budget: € 150.000,00

Maximale bijdrage: € 2.500,00

Meer informatie over digitaal ondertekenen

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55