Subsidie Incidentele Culturele projecten Drenthe


Met deze subsidieregeling wil de Provincie Drenthe een levendig, gevarieerd cultureel klimaat stimuleren en in stand houden. De regeling is bedoeld voor culturele projecten die een incidenteel karakter hebben en een groot publieksbereik.

Voor wie

De subsidie wordt alleen verstrekt aan aanvragers met een rechtspersoonlijkheid.

Voor wat

Er kan subsidie aangevraagd worden voor de volgende activiteiten:

 1. Festivals en evenementen. Festivals en evenementen in Drenthe waarbij een of meerdere kunstdisciplines een centrale rol innemen.
 2. Podiumkunsten. Projecten die op incidentele basis zorgen voor een kwalitatief hoogstaand aanbod in Drenthe.
 3. Beeldende kunst, design en vormgeving. Incidentele projecten op het gebied van beeldende kunst, design en vormgeving door in Drenthe gevestigde makers en/of grotendeels binnen de provinciegrenzen uitgevoerd.
 4. Media. De realisatie van documentaires en films van in Drenthe gevestigde makers. Alleen documentaires over onderwerpen met een link met Drenthe zijn subsidiabel.
 5. Literatuur. Incidentele projecten die het Drentse publiek kennis laten maken met of betrekken bij literatuur. Hierbij gaat het om projecten die nog niet op een soortgelijke manier in Drenthe aangeboden worden.
 6. Streektaal. Incidentele publieksprojecten die het imago en/of het gebruik van het Drents verbeteren op een eigentijdse manier. Hierbij gaat het om projecten die nog niet op een soortgelijke manier in Drenthe aangeboden worden en waarbij de focus ligt op publieksverbreding.
 7. Internationalisering. Culturele, incidentele projecten waarin samenwerking tussen de Drentse bevolking en/of culturele instellingen en de bevolking van en/of instellingen uit de Duitse grensstreek een centraal onderdeel vormen.
 8. Museale projecten. Incidentele projecten door een van de vijf musea van provinciaal belang.

Voorwaarden

Aanvragen worden getoetst op kwaliteit van product en organisatie, toegankelijkheid, aanvulling op het bestaande aanbod, cultureel ondernemerschap en kwaliteit van pr en marketing.

Aanvragen van meer dan € 20.000,- worden voorgelegd aan de Provinciale Adviescommissie Cultuur (PAC). De vergaderdata van de PAC worden op deze plek gepubliceerd zodra deze bekend zijn.

Aanvragers mogen één keer per jaar een subsidie ontvangen onder deze regeling.

Organisaties die al een boekjaarsubsidie van de Provincie Drenthe mogen een projectsubsidie ontvangen van maximaal € 25.000,- Voor de overige aanvragers geldt een maximum subsidiebedrag van € 45.000,-

Datum vergadering

Deadline indienen subsidieaanvraag

Data PAC-vergaderingen 2022
21 februari 7 februari
19 april 5 april
20 juni 6 juni
12 september 29 augustus
31 oktober 17 oktober
12 december 28 november

Subsidie product

Status:
Open
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Subsidieplafond

Voor deze subsidieregeling geldt een subsidieplafond van € 580.000,-- per kalenderjaar.

Dit is onderverdeeld in de volgende geografische gebieden:

 1. voor de regio Zuidoost (gemeenten Coevorden, Emmen, Borger-Odoorn) geldt een plafond van € 145.000,-- per jaar;
 2. voor de regio Zuidwest (gemeenten Hoogeveen, De Wolden, Meppel, Westerveld en Midden-Drenthe) geldt een plafond van € 145.000,-- per jaar;
 3. voor de regio Noord (gemeenten Assen, Noordenveld, Tynaarlo en Aa en Hunze) geldt een plafond van € 145.000,-- per jaar;
 4. voor projecten die heel Drenthe bereiken of niet geografisch geplaatst kunnen worden geldt een plafond van € 145.000,-- per jaar.

Een project wordt toebedeeld aan een regio op basis van waar het project plaatsvindt, niet op basis van de vestigingslocatie van de aanvrager.

Meer informatie over digitaal ondertekenen

Stichting Kunst & Cultuur (K&C) helpt

Heb je een idee voor een project op cultureel gebied maar vind je het lastig om partners te vinden? Kan je wel wat hulp gebruiken bij het opstellen van een projectplan of wil je advies over het aanvragen van subsidies? Zoek dan contact met Stichting Kunst & Cultuur (K&C) . K&C helpt amateurs en professionals bij het opzetten van kansrijke culturele projecten.

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55