Stad en platteland: ruimte bieden en richting geven


#stadenplatteland

Drenthe is een prachtige provincie die ruimte heeft en geeft. Dat willen we graag zo houden en waar mogelijk verbeteren. Of het nu gaat om landbouw, natuur, dorp en stad.

De noodzaak voor een aantrekkelijk woon, werk- en leefklimaat, vraagt om balans, keuzes en slimme combinaties.

Uitgelicht: Landschap en steden ontwikkelen zich iedere dag

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen in 2023 blikken we terug op een aantal belangrijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Deze keer staat het thema stad en platteland centraal. We laten u zien hoe wij omgaan met de druk op de ruimte in Drenthe. Met andere woorden: we willen van alles, maar hoe passen we dat in, in de beschikbare omgeving?

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen in 2023 blikken we terug op een aantal belangrijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren met beelden en verhalen van Drenten. Deze keer staat het thema ‘stad en platteland’ centraal. Gedeputeerde Henk Jumelet bracht samen met boswachter Kees van Son een bezoek aan het Anloërdiepje in het Drentsche Aa-gebied.

We zijn zuinig op ons Drentse landschap, maar we willen ook graag ontwikkelingen mogelijk maken. Er moet veel gebeuren op het gebied van onder andere wonen, werken, energietransitie, landbouw en klimaatverandering. En we willen ook dat onze Drentse steden aantrekkelijk blijven om in te wonen en te winkelen. Aan de hand van twee voorbeelden laten we u zien welke keuzes de provincie Drenthe heeft gemaakt om de ruimte die er is te gebruiken.

Henk Brink, gedeputeerde Ruimtelijke Ordening

“Drenthe is een prachtige provincie met veel kwaliteiten, waar we ook ontwikkelingen mogelijk willen maken. Zo bieden we bijvoorbeeld ruimte aan toekomstgerichte ondernemers in het midden- en klein-  bedrijf en in de landbouw. Stilstand is achteruitgang; we gebruiken ons verstand en bewegen mee. Daarom juichen we ontwikkelingen toe die passen bij de  Drentse schaal. Het combineren van functies en opgaven -met oog voor de ruimtelijke kwaliteit- is de afgelopen jaren onze insteek geweest.”

Meer panelen op daken en maximum aan zonneparken

Veel daken in Drenthe zijn geschikt voor zonnepanelen. We spannen ons in om bedrijven, scholen, particulieren en agrariërs te stimuleren de stap te zetten naar zon op dak*. Hierdoor verminderen we de druk op de ruimte. Daarnaast heeft de provincie regels vastgesteld, waardoor er een maximum is gesteld aan het aantal zonne- parken in Drenthe. In de praktijk betekent dit dat zonneparken op landbouwgrond niet meer ongelimiteerd mogelijk zijn. Hiermee sturen wij als provincie op de kwaliteit van het landschap. Grootschalige zonneparken komen idealiter op plekken waar al sprake is van een andere functie zoals zandwin- locaties, voormalige vuilstortplaatsen en bedrijventerreinen, of goed ingepast in het Drentse landschap.

* Door drukte op het elektriciteitsnetwerk is zon op dak helaas niet altijd mogelijk. De provincie is in gesprek met de netbeheerder om problemen te verhelpen en te zoeken naar slimme oplossingen.

Aantrekkelijke Drentse binnensteden

Ook in de Drentse binnensteden willen we goed omgaan met de druk op de ruimte. Dit doen we -samen met de gemeenten- door de Drentse binnensteden compact en levendig te houden. Zo is de afgelopen jaren onder meer de winkelleegstand aangepakt. Door verplaatsing van winkels, herbestemming van huizen en kantoorpanden en herinrichting van straten en pleinen, zijn de binnensteden aantrekkelijker gemaakt en klaar voor de toekomst. En door woningen en appartementen in de centra te bouwen, worden de binnensteden beter benut en bruisen ze ook na 18.00 uur nog.